Aanplant van opvolgersoorten

De aanplant van opvolgersoorten versterkt de veerkracht van het bos daardat deze boomsoorten bij minder licht kunnen verjongen dan vogelkers zelf.

De veerkracht van het bos wordt vergroot door de aanwezigheid van concurrerende boom- en struiksoorten die zich ook uitzaaien. Het concurrerend vermogen wordt bepaald door de schaduwtoleran­tie en snelheid van groei van de jonge bomen. Het belangrijkste is de aanplant van schaduwtolerante boomsoorten – opvolgersoorten - die de zich kunnen verjongen onder een scherm waar voor verjonging van vogelkers nog onvoldoende licht is. Boomsoorten die hiervoor in aanmerking komen zijn onder andere linde, beuk, esdoorn en hazelaar. Maar ook donker naaldhout zoals douglas, hemlockspar en reuzenlevensboom. Ook struiksoorten en kleine boomsoorten, die een tweede boomlaag vormen, zoals haagbeuk, Europese vogelkers, taxus en hazelaar, komen hiervoor in aanmerking. In de meeste bossen moet aanplant beschermd worden tegen wildvraat. Dit kan door het uitrasteren van de verjongingseen­heid dan wel door bescherming van de individuele boompjes.

Geslaagde Lindenaanplant onder scherm op zandgrond (Foto Marc Struelens)
Geslaagde Lindenaanplant onder scherm op zandgrond (Foto Marc Struelens)

Effectiviteit

Deze techniek is effectief in het op termijn versterken van de veerkracht van het bos tegen dominantie door vogelkers. Deze verrijking van het bomenbestand in het bos draagt tegelijkertijd bij aan de risicospreiding in het kader van de klimaatverandering.

Kosten

De kosten van aanplant van opvolgersoorten zijn afhankelijk van de reeds aanwezige spontane verjonging, de wilddruk (aanplant beschermen) en het beheerdoel (wel of geen productiedoelstelling). Een algemene uitspraak over deze kosten is daardoor niet mogelijk. Wel zijn enkele richtgetallen mogelijk. Het aanplanten van een boompje kost ongeveer € 2,00. Individuele bescherming tegen reevraat en vegen en het aanbrengen daarvan kost ongeveer € 4,50. Aank0op en aanbrengen van wildraster kost ongeveer € 15,00 per lopende meter.

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Meest effectieve techniek om veerkracht van het bosecosysteem tegen dominantie door vogelkers te versterken.
  • Deze techniek draagt ook bij aan de klimaatadaptatie van het bos.

Nadelen/risico's

  • Hoge wilddruk noodzaakt bescherming tegen vraat.

Samenvatting

Techniek Doel Korte omschrijving
Aanplant opvolgersoorten Beheersing/ bestrijding De aanplant van opvolgersoorten versterkt de veerkracht van het bos doordat deze boomsoorten bij minder licht kunnen verjongen dan vogelkers zelf.

Meer informatie