Handmatig verwijderen Grote waternavel uit de oever (© Wageningen UR)

Handmatig verwijderen

Deze methode is alleen werkbaar op plekken waar de plant niet massaal voorkomt. Handmatige verwijdering is de enige methode om grote waternavel compleet te verwijderen.

Start zo snel mogelijk als de overwinterende delen beginnen uit te lopen (normaal vanaf maart).  Verwijdering dient, indien mogelijk, te gebeuren met wortel en al, volg hiervoor de plant met de hand in de bodem/oever.  Bij voorkeur geen hark gebruiken. Soms is het nodig de oever met een schop af te graven om de wortels te verwijderen. Voorkom afbreken!

Het verwijderen moet frequent herhaald worden tot de plant wegblijft. Afhankelijk van de besmettingsgraad de watergangen eens per 2-6 weken nalopen.

Zorg ervoor dat losse en drijvende delen van de plant in een waterloop niet af kunnen drijven door een drijfbalk te plaatsen. Maaisel wordt zo snel mogelijk afgevoerd. Controleer de watergang naderhand op achtergebleven plantenresten, en reinig gebruikt materiaal zorgvuldig op de locatie om verdere verspreiding te voorkomen. Vrachtwagens moeten worden afgedekt om te voorkomen dat materiaal van de wagens valt. Als afvoeren niet direct kan, leg het dan op een droge plek zo ver mogelijk van de watergang op de kant. De delen kunnen weer uitlopen; leg het daarom op een plek waar het (snel) kan drogen en haal het de volgende dag alsnog op. Let er op dat er geen delen in het water achterblijven of terechtkomen.

Effectiviteit

Op termijn kan het resulteren in succesvolle volledige verwijdering. Uiteraard onder voorwaarde dat er geen herintroductie via waterlopen of door particulieren optreedt.

Nadat bestrijding heeft plaatsgevonden is een vorm van nazorg noodzakelijk. Als nazorg wordt bij elke reguliere maaibeurt voor het eerste jaar na complete uitroeiing gecontroleerd of de exoot nog steeds weg is. Als dit niet het geval is dan moet de bestrijding weer worden opgepakt. Als de exoot wel weg is dan is het van belang om gedurende 5 jaar achtereen te controleren. Indien de waternavel in die periode niet meer wordt aangetroffen, wordt deze verwijderd als vindplaats op de landelijke overzichtskaart. 

Kosten

Geen gegevens beschikbaar.

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Het is een effectieve methode.

Nadelen/risico's

  • Alleen geschikt voor plekken waar de plant niet massaal voorkomt;
  • Op voedselarme locaties kan handmatige verwijdering leiden tot meer wortelgroei, waarmee bestrijding op langere termijn potentieel lastiger wordt. Op voedselrijke locaties speelt dit niet.

Meer informatie