Grote waternavel, Heiloop Kampina (© WS De Dommel)

Peilverlaging

Door in de winterperiode het waterpeil te verlagen kunnen de wortels van Grote waternavel tijdens een vorstperiode bevriezen en afsterven.

Als er vorst verwacht wordt, dan kan het peil zodanig worden verlaagd dat de wortels in de oever blootgesteld worden aan lucht. Volledige droogval is niet nodig als grote waternavel zich niet in de bodem bevindt. Het grootste effect wordt bereikt als de oevervegetatie van tevoren gemaaid wordt.

Effectiviteit

Peilverlaging werkt alleen als er langdurige strenge vorst wordt voorspeld: er treedt effect op vanaf 5 dagen vrieskou.

Nadat toepassing van peilverlaging in de winterperiode is een vorm van nazorg noodzakelijk. Als nazorg wordt bij elke reguliere maaibeurt voor het eerste jaar na complete uitroeiing gecontroleerd of de exoot nog steeds weg is. Als dit niet het geval is dan moet de bestrijding weer worden opgepakt. Als de exoot wel weg is dan is het van belang om gedurende 5 jaar achtereen te controleren. Indien de waternavel in die periode niet meer wordt aangetroffen, wordt deze verwijderd als vindplaats op de landelijke overzichtskaart. 

Kosten

Geen gegevens beschikbaar.

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Relatief eenvoudig te realiseren;
  • Weinig arbeidsintensief.

Nadelen/risico's

  • Alleen effectief bij langdurige strenge vorst;
  • Extra maaibeurt oevervegetatie wenselijk.

Meer informatie