Organisaties en werkgroepen

In Nederland zijn diverse organisaties en werkgroepen betrokken bij het thema invasieve exoten. De rol kan verschillen, variërend van voorlichting, wetenschappelijk of praktijkonderzoek, (beleids)advisering, signalering tot bestrijding.

Onderstaand een overzicht.

Europees

Landelijk

Provincies

Gemeenten

Burgerinitiatieven

Terreinbeheerders

Overige organisaties

Signalering & meldingen

Onderzoek

Projecten