Project

Bestrijding van Grote waternavel in de Heerenbeekloop

De waterloop begint in het natuurgebied De Mortelen en stroomt van daaruit min of meer in noordelijke richting.

Ten zuiden van Lennisheuvel buigt de waterloop af naar het westen en mondt uit in de Beerze. Totale lengte van de waterloop: ca. 4,2 km.

Begindatum: zomer 2019
Einddatum: nog lopend, verwachte einddatum 2021
Opdrachtgever en uitvoering: Waterschap de Dommel
Contact: José Vos

Doelstelling

De waterloop (Heerenbeekloop) met hoge ecologische potentie in het beheergebied van Waterschap De Dommel, Midden-Brabant, heeft last van de invasieve exoot Grote waternavel. Om de ecologische ontwikkeling een kans te geven, is een plan opgesteld om Grote waternavel structureel aan te pakken. Doel is om de beek in 2021 vrij van Grote waternavel te krijgen.

Beschrijving methode

Vanaf zomer 2019 wordt er maandelijks handmatig verwijderd, wordt er vaker gemaaid en minimaal 1 keer per maand gemonitord. Lees hier meer over handmatige verwijdering van Grote waternavel.

Effectiviteit

De effecten van de bestrijding zijn duidelijk zichtbaar, maar het Waterschap staat nog voor enkele uitdagingen om de Heerenbeekloop volledig Grote waternavel-vrij te krijgen.

Ervaringen

De methode is effectief, de resultaten zijn duidelijk zichtbaar.

Operationele kengetallen en kosten

Geen informatie beschikbaar.