Maaien

De bestrijding van reuzenbalsemien is gebaseerd op het voorkomen van zaadzetting. Het maaien van planten vóórdat de plant in bloei staat voorkomt dat ze zaad kunnen gaan zetten.

Het maaien moet zeer nauwkeurig gebeuren. Maai de planten vlak boven de grond. Reuzenbalsemien die te hoog is afgesneden of is beschadigd/platgedrukt, kan opnieuw uitgroeien en alsnog bloemen en dus zaden vormen. De beste periode om te maaien is in juni-juli, de planten zijn dan goed zichtbaar maar hebben nog geen zaad gemaakt. Vergeet hierbij de kleine plantjes niet, ook deze kunnen zaad produceren. 

Maai bij voorkeur bij zonnig maar in elk geval droog weer, zodat de afgemaaide planten snel uitdrogen en niet opnieuw kunnen wortelen. De afgemaaide planten kunnen dan in het veld worden achtergelaten. Bij meer vochtige omstandigheden is het beter om de afgemaaide planten te verzamelen en af te voeren. 

Bij groeiplaatsen langs open water is het belangrijk om zo ver mogelijk stroomopwaarts te beginnen en vervolgens stroomafwaarts te werken. Dit voorkomt dat het zaad van bovenstrooms groeiende planten via stromend water meespoelen en benedenstrooms liggende gebieden weer herkoloniseren. 

Hoe effectief is deze methode?

Maaien is een zeer effectieve methoden voor de bestrijding van reuzenbalsemien mits het regelmatig wordt gedaan, in de juiste periode gebeurt (voor de bloei) en er voldoende controles gedurende de rest van het groeiseizoen plaatsvinden. 

Wat zijn de kosten?

De kosten voor maaien bedragen ca. € 0,11 per m2 per jaar voor een reguliere maaibeurt. De genoemde kosten zijn een indicatie en afhankelijk van het maaibestek en de bereikbaarheid van het terrein. 

Wat zijn de voor- en nadelen?

Voordelen

  • Het is een geschikte methode voor grotere oppervlaktes.
  • Het is een kosteneffectieve methode.

Nadelen/risico's

  • (Zware) maaimachines kunnen niet op alle groeiplaatsen komen.
  • Eenmalig maaien is niet voldoende: controle en opvolging is noodzakelijk.

Meer informatie