Maaien

Maaien is een geschikte bestrijdingsmethode bij grotere groeiplaatsen. Tijdstip van aanvang en frequentie zijn belangrijk, dat wil zeggen al vroeg in het seizoen beginnen (eind april-begin mei) en gedurende het seizoen regelmatig maaien, minimaal vijf keer per seizoen.

Daarmee krijgen de planten geen kans versneld nieuwe scheuten te vormen en alsnog te gaan bloeien (noodbloei).  

Regelmatig maaien van reuzenberenklauw kan gecombineerd worden met het inzaaien van een mix van grassen. Voordeel: er ontstaat een dichte mat van grassen die het ontkiemen van de zaden van reuzenberenklauw bemoeilijkt. Gebruik hiervoor wel inheemse, competitieve soorten die een dichte zode vormen en bestand zijn tegen regelmatig maaien. Voorbeelden zijn: kropaar (Dactylis glomerata), roodzwenkgras (Festuca rubra), rietzwenkgras (Festuca arundinacea), Engels raaigras (Lolium perenne) en veldbeemdgras (Poa pratensis). 

Hoe effectief is deze methode? 

Het is haalbaar de plant volledig te bestrijden. Voer hiervoor het maairegime gedurende langere periode uit, zodat de zaadvoorraad in de bodem uitput. Jaarlijkse controles blijven nodig totdat de zaadvoorraad in de bodem helemaal is uitgeput.

Wat zijn de kosten? 

Wat zijn de voor- en nadelen?

Voordelen

  • Geschikt voor grote groeiplaatsen.

Nadelen/risico's

  • Ook bij machinaal maaien is het dragen van beschermende kleding nodig zodat werknemers niet in contact komen met de sappen uit de plant.
  • Regelmatig maaien is noodzakelijk om noodbloei te voorkomen.

Meer informatie