Nieuws

Aanpak Aziatische duizendknoop in de ProRail proeftuin

Gepubliceerd op
30 juni 2022

Langs het spoortalud aan de Seringweg in Utrecht heeft ProRail in samenwerking met de onderhoudsaannemers testen gedaan met verschillende bestrijdingsmethoden voor Aziatische duizendknoop. De resultaten van het tweede jaar (2021) zijn bekend.

Door de gekozen proefopzet en het feit dat de uitvoering met praktische tegenslagen te maken heeft gehad als gevolg van corona beperkingen konden geen harde conclusies worden getrokken. Onderstaand enkele waarnemingen die opvielen bij de vergelijking van de metingen in 2021 met die van 2020.

  • De behandeling met vloeibare stikstof liet in 2021 een relatief grote reductie zien in aantal stengels en in stengeldiameter ten opzichte van 2020;
  • De behandelingen met elektriciteit leidde tot een afname van het aantal stengels, stengeldiameter en planthoogte;
  • De behandelingen met heet water lijken weinig effect te hebben, er is geen afname van het aantal stengels gevonden;
  • Het onderdeel met het afdekken met een biologisch afbreekbaar doek kon door omstandigheden niet worden uitgevoerd en zal op een later moment nog worden uitgevoerd.

Mogelijk wordt de proef nog met een jaar verlengd. Interessant zou zijn om na afloop van de proef nog door te gaan met monitoren om te bepalen of er sprake is van een blijvend effect.

Meer informatie:
Rapportage meetjaar 2021 proeftuin bestrijding Aziatische duizendknoop. Dactylus (2021), Rapport R-2019024.3