Nieuws

Havenbedrijf Rotterdam zoekt effectieve aanpak Aziatische duizendknoop – Update 2022

Gepubliceerd op
30 maart 2022

Aziatische duizendknopen vormen een groot probleem in het havengebied van Rotterdam. Door de snelle en krachtige groei kan deze invasieve exoot schade veroorzaken aan de infrastructuur en andere eigendommen van het havenbedrijf. Sinds 2010 wordt het voorkomen van duizendknoop in het havengebied gevolgd in het kader van de jaarlijkse Havenscan en sinds 2015 wordt door HbR gericht aan preventie gedaan en worden bestrijdingsmaatregelen genomen. Doel is een duizendknoop vrije haven.

Geteste technieken

In 2020 zijn in het Rotterdamse havengebied verschillende onderzoeken gestart voor de bestrijding van duizendknoop. Sommige van de geteste technieken bleek effectief, andere technieken waren niet of minder effectief maar zijn nog verder onderzocht. Inmiddels zijn de resultaten uit 2021 bekend.

De belangrijkste conclusies zijn:

  • De bestrijding van duizendknoop in steenglooiingen blijft een uitdaging. Testen met electrothermische bestrijding (Rootwave) en toepassing van heetwater gaven in steenglooiingen niet het gewenste resultaat. Op onverharde locaties scoorden deze technieken beter;
  • RootsReset (Soilwise) lijkt nog altijd veelbelovend maar de resultaten zijn nog niet goed voorspelbaar;
  • Het bestrijdingsmiddel onder de werknaam Weex1 geeft vooralsnog geen positief resultaat.
  • Zout (water) verdient, in tegenstelling tot eerdere conclusies, toch een hernieuwde aandacht. Voor het groeiseizoen 2022 zijn verdere experimenten met toepassing van zout in voorbereiding;
  • Voor toepassing als afdekking in steenglooiingen is Rootbarrier Plantex Platinum ongeschikt gebleken omdat de onderliggende puinlaag voor beschadiging zorgt. Het op meerdere plekken gebruikte non woven worteldoek voldoet beter.

Verspreiding bijgehouden op online kaart

De aanwezigheid van duizendknoop in het havengebied wordt bijgehouden op een online kaart. Begin 2020 telde het overzicht van de groeiplaatsen van Aziatische duizendknopen in het havengebied 110 locaties. Begin 2021 waren dat er 150 en eind 2021 158. Hoewel er nog steeds nieuwe locaties worden gevonden neemt het tempo waarin nieuwe of voorheen onbekende groeiplaatsen worden getraceerd wel af. Het havenbedrijf krijgt steeds beter in beeld waar de groeiplaatsen zich bevinden.

Lees meer