Nieuws

Leidraad beheer reuzenberenklauw gelanceerd

Gepubliceerd op
28 oktober 2020

Vandaag is de ‘Leidraad beheer reuzenberenklauw’ officieel gelanceerd met een publicatie in het vakblad Tuin & Landschap. De Leidraad biedt handvatten voor succesvol beheer en bestrijding van deze invasieve exoot.

De reuzenberenklauw staat sinds 2017 op de Unielijst van invasieve exoten. Dit betekent onder andere dat EU-lidstaten de plicht hebben om in de natuur aanwezige populaties op te sporen, te verwijderen of zo te beheren dat verspreiding wordt voorkomen. De leidraad geeft hier een praktische invulling aan.

Leidraad

Bestrijden van de reuzenberenklauw is een hele klus maar is zeker uitvoerbaar. De leidraad geeft hier handvatten voor en geeft een compact overzicht van alles wat daar bij komt kijken. Er is o.a. aandacht voor herkenning, achtergrondinformatie, plan van aanpak en er worden diverse bestrijdingsmethodes uitgelegd. Ook wordt het belang van een gecoördineerde aanpak benadrukt.

Manieren van bestrijding

Voor een succesvolle plaatselijke bestrijding moeten eerst de groeiplaatsen in kaart gebracht worden. Centraal staat altijd dat de zaadbank uitgeput moet worden. Voorkomen dat de planten gaan bloeien is daarvoor essentieel. Dit kan o.a. door maaien of begrazen voordat de plant bloemschermen vormt. Door ook de wortels van de plant aan te pakken is bestrijding nog effectiever.

Bufferzones

Het instellen van bufferzones is een kosteneffectieve methode om ervoor te zorgen dat de reuzenberenklauw zich in een bepaald gebied niet verder kan verspreiden. Een bufferzone is minimaal 25 meter breed; in deze zone wordt ervoor gezorgd dat er geen planten in bloei komen en zaad kunnen zetten. Dat is voldoende om op die plek verspreiding te voorkomen.

Waar te vinden

De leidraad is opgesteld door CLM Onderzoek & Advies en Landschapsbeheer Flevoland en is mogelijk gemaakt door de provincies Flevoland, Gelderland, Utrecht en Overijssel.  

De Leidraad is op diverse websites te vinden, waaronder www.onkruidvergaat.nl.