Nieuws

Pointer over De Japanse duizendknoop

Gepubliceerd op
6 oktober 2021

Japanse duizendknoop is een invasieve exoot, een plant die sterk kan woekeren. Door zijn sterke groeikracht verdringt de duizendknoop inheemse plantensoorten èn zijn sterke wortelstokken en stengels kunnen schade veroorzaken aan bouwwerken, leidingen en wegen.

Japanse duizendknoop groeit op zeer uiteenlopende plekken zoals tuinen, spoordijken, braakliggende terreinen, wegbermen, rivierkribben, bosranden en beekoevers. Eenmaal gevestigd, is de plant moeilijk weer weg te krijgen. KRO-NCRV Pointer duikt in de wereld van de duizendknoop. Burgers en experts komen aan het woord over de problemen die kunnen optreden en de mogelijkheden die er zijn om de plant te bestrijden. Wat moet er gebeuren om de invasie te stoppen? Voorkomen van verdere verspreiding en een gezamenlijke aanpak met de beschikbare technieken is het meest effectief.

Bekijk de uitzending van Pointer.