Nieuws

Identificeren van waterpesten en vederkruiden

Gepubliceerd op
1 september 2022

Invasieve waterplanten kunnen zeer dichte vegetaties vormen. Door verduistering van het onderliggende water worden inheemse plantensoorten verdrongen en er ontstaat zuurstoftekort in het water, met als gevolg sterfte van vis en andere fauna.

Sommige soorten zijn in het wild moeilijk te onderscheiden van andere exotische of inheemse soorten. Het Belgische Nationaal Wetenschappelijk Secretariaat voor Invasieve Uitheemse Soorten heeft in samenwerking met het LIFE RIPARIAS-project twee video’s gemaakt om te helpen bij het identificeren van waterpesten en vederkruiden.

Verspreidbladige waterpest, Ongelijkbladig vederkruid en Parelvederkruid staan op de Unie-lijst van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten. Dat betekent dat er een Europees verbod van kracht is op bezit, handel, kweek, transport en import van de soort.

Om verspreiding te voorkomen worden particulieren opgeroepen om geen overtollige waterplanten in oppervlaktewater te dumpen. Kleine fragmenten (tot enkele centimeters grootte) kunnen gemakkelijk weer uitgroeien tot nieuwe haarden. Gooi overtollig plantmateriaal in de groencontainer.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


Foto bovenaan: Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum). Foto: Wikkimedia Commons, Harry Rose