Bostracken

De term bostracken verwijst naar het te voet helemaal doorkruisen van het bos waarbij de noodzakelijke inventarisaties en selecties in alle kroonlagen van het bos worden vastgelegd.

In bossen kan door middel van gericht dunnen de lichttoevoer naar de bodem worden verhoogd, ter stimulering van de regeneratie van een onderetage van boom- en struiksoorten. Zolang de lichttoevoer niet hoog is, zal vogelkers in zo’n onderetage niet  tot dominantie komen. Afhankelijk van de boomsoorten die zich in de onderetage vestigen of aangeplant worden, kunnen deze verder begeleid worden door sterker of minder sterk te dunnen in de bovenetage afhankelijk van de lichtbehoefte van de doelsoorten.

De voor deze dunning noodzakelijke inventarisaties en selecties in alle kroonlagen van het bos hangen nauw samen. Keuze van toekomstbomen in kronendak en onderetage beïnvloeden elkaar en inventarisatie van de aanwezige natuurlijke verjonging bepaalt in sterke mate de plantplekken voor aan te planten boomsoorten. De selectie van de te vellen of te ringen bomen wordt door al deze aspecten bepaald. Deze werkzaamheden worden daarom in samenhang uitgevoerd.

Dit heet Bostracken. De term verwijst naar het te voet helemaal doorkruisen van het bos. Dankzij bostracken ontstaat een duidelijk beeld van de kansen en mogelijkheden in een bepaald deel van het bos. Bostracken bestaat uit het in een werkgang uitvoeren van:

  • Selectie bomen in kronendak
  • Selectie bomen in onderetage
  • Selectie in natuurlijke verjonging
  • Selectie van potentiële plekken voor aanplant
  • Selectie van voor biodiversiteit belangrijke structuren
  • Blessen, rekening houdend met de lichtbehoefte van de gemaakte selecties

Essentieel bij het bostracken is het gebruiken van handheld GIS-apparatuur waarin ter plekke de selecties met hun belangrijkste kenmerken geregistreerd worden.

De selecties tijdens het bostracken sturen de boomsoortensamenstelling. Bij de methode uitfaseren wordt hier systematisch tegen de Amerikaanse vogelkers gekozen. Bij de methode integreren wordt deze boomsoort beoordeeld als iedere andere boomsoort in het bos waarbij dominantie door een boomsoort voorkomen wordt.

Eik geselecteerd tijdens bostracken in Corsicaanse dennenbos. Daarna vrijgesteld en opgesnoeid (Foto Etiënne Thomassen)
Eik geselecteerd tijdens bostracken in Corsicaanse dennenbos. Daarna vrijgesteld en opgesnoeid (Foto Etiënne Thomassen)

Effectiviteit Techniek

Deze techniek is effectief in het versterken van de gelaagdheid van het bos. Ook kan hiermee gestuurd worden in de boomsoortensamenstelling (lichtbehoefte). Sturen op specifieke boomsoorten is niet mogelijk, wel op individuele bomen.

Kosten

Er zijn geen meerkosten wanneer de maatregel onderdeel uitmaakt van kleinschalig bosbeheer.

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Goedkope wijze om veerkracht van het bos te versterken.

Nadelen/risico's

  • Vraagt om vakkennis.

Samenvatting

Techniek Doel Korte omschrijving
Gericht dunnen Beheersen Bostracken bestaat uit het in een werkgang uitvoeren van:
- Selectie toekomstbomen in kronendak
- Selectie toekomstbomen in onderetage
- Selectie groepen natuurlijke verjonging
- Selectie van potentiële plekken voor aanplant
- Blessen, rekening houdend met de lichtbehoefte van de gemaakte selecties
Essentieel bij het bostracken is het gebruiken van hand-hold GIS-apparatuur waarin ter plekke de selecties met hun belangrijkste kenmerken geregistreerd worden.

Meer informatie