Nabehandeling door verwijderen zaailingen

Na de hoofdbehandeling worden de behandelde oppervlaktes vrij gemaakt van zaailingen waarbij ook vergeten oudere exemplaren alsnog worden verwijderd.

Na de hoofdbehandeling moeten de behandelde oppervlaktes na 3 en 6 jaar vrij gemaakt worden van zaailingen door deze handmatig te verwijderen. Een alternatief voor het plukken van deze ‘spinazie’ is schapenbegrazing. Tevens moet gezocht worden naar vergeten oudere exemplaren, die alsnog verwijderd worden.

Effectiviteit

De effectiviteit van het handmatig verwijderen is hoog door de goede herkenbaarheid van de zaailingen. Wel moet voorkomen worden dat de aanwezige inheemse zaailingen mee uitgetrokken worden. Succes van schapenbegrazing hangt grotendeels af van de ervaring van de herder en de dichtheid aan zaailingen. Maaien met de bosmaaier blijkt in de praktijk niet effectief. Zodra het maaien stopt, groeit vogelkers weer net zo snel terug.

Kosten

In welke mate deze zaailingen opkomen, is vooraf moeilijk te voorspellen. Daarom wordt voor de volledige nabehandeling best een stelpost van € 5.000,- per hectare opgenomen

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de natuur
  • Gewenste zaailingen kunnen bij handmatig verwijderen gespaard worden

Nadelen/risico's

  • In handwerk zeer arbeidsintensief en dus duur
  • Wanneer schapen ingezet worden verdwijnen de inheemse soorten en de kruidlaag voordat de vogelkers gegeten wordt

Samenvatting

Techniek Doel Korte omschrijving
Nabehandeling / Juvenielen verwijderen Bestrijding Na de hoofdbehandeling worden de behandelde oppervlaktes na 3 en 6 jaar vrij gemaakt van zaailingen. Een alternatief is schapenbegrazing. Tevens worden vergeten oudere exemplaren alsnog verwijderd.

Meer informatie