Nazorg

Wanneer een gebied geheel vrij van vogelkers is gemaakt moet het opsporen en verwijderen van vogelkers zaailingen een blijvend onderdeel zijn van het beheer.

Een succesvolle aanpak in de bestrijding van vogelkers is uitsluitend mogelijk indien er voor langere tijd nazorg wordt gepleegd, ongeacht de bestrijdingsmaatregel die is toegepast. Een eenmalige bestrijdingsactie zonder nazorg leidt tot snelle hergroei en hervestiging van een populatie, en kan het pro­bleem zelfs verergeren door uitloop aan de stobben. Vooral de eerste jaren na een ingreep moeten er voldoende tijd en middelen worden vrijgemaakt om hergroei en hervestiging te verwijderen. Wanneer een gebied geheel vrij van vogelkers gemaakt moet worden, moet het opsporen en verwijderen van juveniele vogelkersen een blijvend onderdeel zijn van het beheer. In open terrein gebeurt dit liefst om de drie jaar. In bos volstaat een interval van vijf jaar. Een mindere mate van aandacht voor vogelkers is alleen dan mogelijk in bos waarvan de veerkracht tegen Amerikaanse vogelkers verhoogd wordt.

Effectiviteit

De effectiviteit van de nazorg is hoog indien de aanpak consequent volgehouden wordt. Daarbij moet in acht genomen worden dat de nazorg nooit volledig afgerond is gezien de verre verspreiding door vogels en zoogdieren.

Kosten

De kosten van de nazorg liggen tussen €250 en € 550 per ha voor de eerste nazorg. De kosten dalen daarna snel doordat vogelkers zaad maar 3 tot 5 jaar kiemkrachtig blijft.

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Nazorg door het uittrekken van de zaailingen is de enige techniek.

Nadelen/risico's

  • Door de noodzaak de nazorg lang vol te houden bestaat het risico dat de aandacht verslapt.

Samenvatting

Techniek Doel Korte omschrijving
Nazorg Bestrijding Wanneer een gebied geheel vrij van vogelkers gemaakt moet worden, moet na hoofdbehandeling en nabehandeling, het opsporen en verwijderen van juveniele vogelkersen een blijvend onderdeel zijn van het beheer. In open terrein gebeurt dit liefst om de drie jaar. In bos volstaat een interval van vijf jaar.

Meer informatie