Heet water injectie of besproeiing

Door heet water over de planten te sproeien koken de bovengrondse delen kapot.

De aannemer sproeit heet water over de planten, hierdoor koken de bovengrondse delen van de plant kapot. Vaak voeren zij dit uit in combinatie met het injecteren van heet water in de grond, waardoor de duizendknoopwortels lokaal verzwakken. Er ontstaan onder meer brandwondjes op de wortels en de celwanden worden beschadigd waardoor wortels veelal doodgaan. Overlevende wortels zouden vatbaar worden voor schimmels.

Effectiviteit

Meerdere bedrijven en organisaties bieden deze methode aan in een redelijk soortgelijke vorm. Het lijkt erop dat de duizendknoop verzwakt en de haarden kleiner in omvang worden, maar het is nog onduidelijk hoe effectief de methode daadwerkelijk is in het doden van de planten en wortels.

Stichting Probos doet hier, in opdracht van de Provincie Gelderland, onderzoek naar. De praktijkproef loopt van 2018 tot 2022 en richt zich op vier varianten. Uit de tussenresultaten na drie jaar (2018, 2019 en 2020) blijkt dat er grote verschillen zitten in stengelafname per variant: tussen de 40 en 90%. Deze verschillen kunnen komen door het aantal behandelingen per jaar en de hoeveelheid water die per keer wordt geïnjecteerd. Ook is de effectiviteit groter op locaties met schaduw dan op locaties zonder schaduw.

Uit een pilot met heet-waterinjectie in Amersfoort blijkt dat in waterhoudende bodems (bijvoorbeeld langs waterkanten) de hitte van het geïnjecteerde water vaak te snel afneemt in de bodem om veel effect op de wortels te hebben. Na 3 jaar is er nog steeds duizendknoop aanwezig op de proeflocaties, zij het minder en lager. Wortels die niet in contact zijn gekomen met het hete water lopen volledig gezond uit.

  • Besproeiing

Kosten

Onbekend, dit is onderdeel van de praktijkproef. Wel laat een eerste inschatting zien dat het een relatief kostbare methode is. Er is veel energie nodig om op een veldlocatie water op temperatuur te brengen en houden. Daarnaast wordt er vrij veel water gebruikt dat naar de locatie moet worden gebracht.   

Voor- en nadelen

Voordelen

  • De methode kan op veel verschillende locatietypen worden toegepast.
  • Er is geen effect aangetoond van de heet water behandeling op het bodemleven (schimmelbiomassa en bacteriële biomassa). Dit is binnen de praktijkproef van Stichting Probos onderzocht.

Nadelen/risico's

  • Alleen bovengronds heet water sproeien zorgt ervoor dat alleen de bladeren en stengels doodgaan. De wortels blijven leven zolang de bodem niet significant wordt verhit (uit de composteringswereld is bekend dat de wortels gedurende drie dagen tot 60 à 70 graden Celsius verhit moeten worden).
  • Heet water dringt niet heel diep de bodem in (maximaal 40 à 50 cm blijkt uit de eerste onderzoeken), in de diepere ondergrond kunnen nog worteldelen blijven zitten die niet aangetast worden.
  • Eventueel andere aanwezige planten gaan dood. Beperkingen en mogelijke neveneffecten zijn onderdeel van de praktijkproef door Stichting Probos. In de gemeente Amersfoort is na een 3-jarige kleine veldproef met heet-waterinjectie geconstateerd dat met name de wortels van heesters nadelige gevolgen ondervinden van het hete water bij hun wortels.

Waar vind ik meer informatie?