Bladschimmel

Biologische bestrijding bladschimmel

De schimmel Mycosphaerella polygoni-cuspidati komt alleen voor op Aziatische duizendknoop en tast de bladeren aan waardoor de plant minder kan fotosynthetiseren en verzwakt.

Omdat de schimmel zich niet kan voortplanten, zal de behandeling meerdere keren moeten worden herhaald. 

Bron foto boven: CABI

Effectiviteit

In Engeland zijn verschillende onderzoeken naar deze methode gedaan, in het laboratorium met positieve resultaten: de duizendknoop blijkt gevoelig voor de schimmel. De Nederlandse Voedsel en Warenauthoriteit (NVWA) heeft een risicobeoordeling laten doen, waaruit blijkt dat de schimmel veilig is. In 2019 startten Koppert en CABI een onderzoek in Nederlandse kassen. Er volgt een veldstudie om de effectiviteit onder natuurlijke omstandigheden te testen. De onderzoekers verwachten dat de effectiviteit vergelijkbaar is met die van glyfosaat (RoundUp). De daadwerkelijke effectiviteit onder natuurlijke omstandigheden moet uit dit Nederlandse onderzoek blijken. Daarnaast moet de schimmel geschikt worden gemaakt om als middel te kunnen worden toegepast.

Klik op de foto's om ze te vergroten

Bron foto's: CABI

Kosten

Er is nog geen informatie beschikbaar over de kosten van het schimmelpreparaat. De verwachting is dat het aanbrengen van de schimmel en de kosten vergelijkbaar zullenzijn met die van een bladbesproeiing met een onkruidbestrijdingsmiddel. Bij een acceptabele aanschafprijs van de schimmel kan deze methode zeer kosteneffectief blijken.

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Deze vorm van biologische bestrijding kan een (kosten)effectieve toevoeging worden in de aanpak van de duizendknoop. Vooral omdat de eerste onderzoeksresultaten een vergelijkbaar effect laten zien als de inzet van bladbesproeiing met glyfosaat. En dit zonder de negatieve milieueffecten.
  • De de schimmel kan niet zelfstandig voortleven, wat de risico’s op onbedoelde neveneffecten nihil maakt.

Nadelen/risico's

  • De schimmel kan zich niet kan voortplanten, de behandeling moet herhaald worden. De frquentie van herhaling is niet bekend.
  • De methode is nog niet beschikbaar. Potentiële, soortspecifieke bestrijders moeten aan strenge eisen voldoen voordat ze kunnen worden geïntroduceerd. Echter, in Engeland is al veel voorwerk gedaan om deze biologische bestrijder te testen op veiligheid van introductie.

Meer informatie