Bladvlo

Biologische bestrijding bladvlo

De Japanse bladvlo (Aphalara itadori) is een natuurlijke vijand van de woekerende duizendknoop en komt uitsluitend op Aziatische duizendknopen voor (Japanse, Sachalinse en Boheemse duizendknoop).

De bladvlo zuigt sap uit de bladoksels van de planten, waardoor de planten verzwakken. Ook groeit de duizendknoopplant minder hard en kan de plant zich minder snel uitbreiden. 

Foto boven: bladvlo (Aphalara itadori) - Bron: CABI

Hoe effectief is deze methode?

In Engeland zijn verschillende onderzoeken naar deze methode gedaan, met positieve resultaten. De bladvlo kan al bij kleine aantallen de groei van opgepotte Japanse duizendknopen remmen en bij grote aantallen zelfs doden. De NVWA heeft een risicobeoordeling voor Nederland laten doen. De rol als specifieke waardplant voor deze bladvlo is daarin bevestigd. Dat wil zeggen dat de bladvlo géén inheemse plantensoorten aantast. In 2019 is een onderzoekstraject in Nederland gestart waaruit moet blijken of de bladvlo zich ook buiten het lab kan vestigen en handhaven onder Nederlandse weerscondities.  

 

Klik op de foto's om ze te vergroten

Foto links: Bladvlooien (Aphalara itadori) op duizendknoopblad - Foto: Suzanne Lommen
Foto rechts: Duizendknoop met (links) en zonder (rechts) bladvlooien - Foto: CABI

Wat zijn de kosten?

Het is onbekend wat de kosten zijn. 

Wat zijn de voor- en nadelen

Voordelen

  • Biologische bestrijding kan een bijdrage leveren aan het beheersen van de duizendknoop en het verhogen van de effectiviteit van andere bestrijdingsmethoden.
  • De bladvlo hoeft waarschijnlijk slechts een beperkt aantal keren uitgezet te worden, daarna zou de populatie zichzelf in stand moeten kunnen houden. Of de bladvlo daadwerkelijk kan overleven onder Nederlandse klimatologische omstandigheden, wordt nu onderzocht.

Nadelen/risico's

  • Het is geen quick-fix oplossing. Na de introductie kan het enige tijd duren voordat de effecten zichtbaar worden, omdat de populatie van deze bestrijder in het begin niet groot genoeg is om significante effecten op de duizendknoop te hebben.
  • Potentiële, soortspecifieke bestrijders moeten aan strenge eisen voldoen voordat ze kunnen worden geïntroduceerd en het duurt jaren voordat het vereiste onderzoek is afgerond. Echter, in Engeland is al veel voorwerk gedaan om de biologische bestrijder te testen op veiligheid van introductie.

Meer informatie

Bronnen (rapporten en artikelen)