Nieuws

Wettelijk gebruiksverbod gewasbeschermingsmiddelen weer van kracht

Gepubliceerd op
26 juli 2022

Op vrijdag 8 juli heeft de Hoge Raad een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag vernietigd. In november 2020 bepaalde het gerechtshof dat het wettelijk verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw “onverbindend” verklaard moest worden. Daarmee werd een streep gezet door het verbod dat vanaf oktober 2016 van kracht was. Nu is dat dus weer teruggedraaid.

Door de uitspraak van de Hoge Raad is het met onmiddellijke ingang opnieuw verboden voor professionele gebruikers om buiten de landbouw ziekten, plagen en onkruiden te bestrijden met gewasbeschermingsmiddelen. Hierop zijn drie uitzonderingen omschreven in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden. Dit zijn:

  • Wanneer middelengebruik noodzakelijk is voor een veilige exploitatie. Het gaat dan vooral over onkruidbeheersing op bijzondere locatie, zoals spoorwegen, vliegvelden en militaire locaties.
  • Voor bescherming vanwege de gezondheid van mensen, dieren of van het milieu. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een gerichte bestrijding van de eikenprocessierups, Japanse duizendknoop of andere soorten die in de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden genoemd staan.
  • Voor toepassingen van middelen op specifieke terreinen voor recreatieve doeleinden of voor het beoefenen van sport die vanwege hun aard of omvang redelijkerwijze niet op een andere wijze kunnen worden onderhouden. Dat betreft met name sportvelden en campings.

Bij toegestaan gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw zijn de etiketvoorschriften leidend.

De volledige uitspraak lees je hier.