Hoe zorg ik voor een goede bestuurlijke inbedding?

Een helder plan, draagvlak en financiering: een goede bestrijdingsaanpak betekent voor gemeentelijke organisaties dat zij keuzes moeten maken op het gebied van strategie en financiering.

De suggesties (en voorbeelden) die we geven gelden uiteraard ook voor andere organisaties.

Hoe breng ik de problematiek helder onder de aandacht? 

Invasieve exoten, in het bijzonder de Japanse duizendknoop, zijn de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws geweest. Bestuurders hebben vaak al enige kennis van de problematiek. De eerste stap is de situatie helder in kaart brengen: wat is de lokale situatie en hoe urgent is de situatie? Soms is het beter eerst te informeren over de situatie en daarna een voorstel te doen voor het uitwerken van een plan van aanpak. 

Daarnaast is het belangrijk om in samenspraak met het college en de gemeenteraad een strategie te bepalen. De eerste aanzet hiervoor kan uit de ambtelijke organisatie komen, hier zit immers de expertise. Maar een afstemmingsoverleg met de gemeenteraad wordt geadviseerd. Hier kunt u namelijk ook de financiële paragraaf voorleggen en hier kunnen keuzes worden gemaakt over bijvoorbeeld de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen. Het voordeel van het afstemmingsoverleg: ten tijde van de besluitvorming over de aanpak en het budget zullen er weinig vragen en weerstand zijn. 

Speerpunten om de aanpak te motiveren zijn:

  • Niets doen is geen optie meer (afhankelijk van de omvang en situering van het areaal).
  • Niets doen betekent risico op kapitaalvernietiging.
  • Niets doen betekent verlies of bedreiging van aanwezige en potentiele natuurwaarden.
  • Niets doen betekent een groter risico op aansprakelijkheidsstellingen van derden.
  • Niets doen betekent belemmeringen/vertragingen in (grond)exploitatie.
  • Goede zorg voor een veilig gebruik van de openbare ruimte.

Voorbeelden van stukken en presentaties 

We hebben verschillende documenten, stukken en presentaties verzameld over de Japanse duizendknoop. Deze gegevens en teksten zijn vrij te gebruiken of over te nemen. Het betreft openbare informatie.

Stukken

College

Gemeenteraad