• groeiplaats 26, 27 en 28 v2.jpg

Kennisnetwerk Invasieve Exoten

Exoten komen van nature niet in Nederland voor, maar zijn door menselijk handelen hier terecht gekomen. Transport, handel en toerisme zijn de belangrijkste routes waarlangs exoten hier terecht komen. Ze kunnen per ongeluk hier terechtkomen, bijvoorbeeld door meeliften met transporten of opzettelijk door het verhandelen van exotische dieren en planten. Een klein deel van de exoten kan zich vestigen in onze natuur. Gaat een soort zich snel vermeerderen dan spreken we van een invasieve exoot. Invasieve exoten verdringen inheemse soorten en veroorzaken schade aan natuur, economie en veiligheid of gezondheid van mens en dier.
Bij de aanpak van invasieve exoten worden verschillende methoden en technieken gebruikt, de aanpak is vaak gefragmenteerd. Beheerders baseren zich niet altijd op de meest actuele informatie en de aanpak is vaak niet of onvoldoende effectief. Met het Kennisnetwerk Invasieve Exoten bundelen we kennis en krachten over invasieve (water)planten en dieren. Beheerders kunnen de gevalideerde en onafhankelijke informatie gebruiken om invasieve exoten op een kosten-effectieve manier te beheersen, te bestrijden of systeemgericht beheren.

Agenda

Snel naar

Nieuws

Organisaties en groepen

Wilt u weten welke organisaties en groepen betrokken zijn bij het thema invasieve exoten? Bekijk dan de pagina Organisaties, werkgroepen en vrijwilligers.

Vragen of suggesties?

Voor vragen en suggesties kunt u terecht op de LinkedIn Groep Invasieve Exoten of stuur een mail via Contact.

Unie-lijst invasieve exoten

Planten

Dieren

Overige invasieve exoten

Planten

Dieren