Grote waternavel in de Oude Dommel, St Oedenrode (© WS De Dommel)

Machinaal verwijderen

Machinaal verwijderen (niet maaien) is geschikt voor plekken waar de plant massaal voorkomt en waar (nog) geen eliminatie/totale verwijdering wordt nagestreefd.

Verwijderen van grote hoeveelheden plantenmassa d.m.v. een grijper of maaikorf zonder snijfunctie. Voorkom zoveel mogelijk fragmentatie. Als gewerkt wordt met een boot met schroef voorzichtig varen.

Zorg ervoor dat losse en drijvende delen van de plant in een waterloop niet af kunnen drijven door een drijfbalk te plaatsen. Maaisel wordt zo snel mogelijk afgevoerd. Controleer de watergang naderhand op achtergebleven plantenresten, en reinig gebruikt materiaal zorgvuldig op de locatie om verdere verspreiding te voorkomen. Vrachtwagens moeten worden afgedekt om te voorkomen dat materiaal van de wagens valt. Als afvoeren niet direct kan, leg het dan op een droge plek zo ver mogelijk van de watergang op de kant. De delen kunnen weer uitlopen; leg het daarom op een plek waar het (snel) kan drogen en haal het de volgende dag alsnog op. Let er op dat er geen delen in het water achterblijven of terechtkomen.

Effectiviteit

Indien machinaal verwijderen wordt opgevolgd door frequente handmatige verwijdering is op termijn volledige verwijdering haalbaar. Uiteraard onder voorwaarde dat er geen herintroductie via waterlopen of door particulieren optreedt.

Nadat bestrijding heeft plaatsgevonden is een vorm van nazorg noodzakelijk. Als nazorg wordt bij elke reguliere maaibeurt voor het eerste jaar na complete uitroeiing gecontroleerd of de exoot nog steeds weg is. Als dit niet het geval is dan moet de bestrijding weer worden opgepakt. Als de exoot wel weg is dan is het van belang om gedurende 5 jaar achtereen te controleren. Indien de waternavel in die periode niet meer wordt aangetroffen, wordt deze verwijderd als vindplaats op de landelijke overzichtskaart. 

Kosten

Geen gegevens beschikbaar.

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Geschikt voor verwijderen van grote hoeveelheden plantenmassa.
  • In combinatie met handmatige verwijdering is eliminatie haalbaar.

Nadelen/risico's

  • Alleen geschikt voor plekken waar de plant massaal voorkomt.

Meer informatie