Partners

Het Kennisnetwerk Invasieve Exoten is een initiatief van de Werkgroep Invasieve exoten van Vereniging Stadswerk i.s.m. Wageningen University & Research, Stichting Probos en Christel!

Het kennisnetwerk wordt mogelijk gemaakt door:

 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Utrecht
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente ’s-Hertogenbosch
 • Gemeente Hillegom
 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Steenwijkerland
 • Gemeente Zaanstad

Het Kennisnetwerk ontvangt financiële steun vanuit de kennis- en innovatieagenda landbouw, water, voedsel. Binnen de KIA werken overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven samen aan innovaties voor een groene leefomgeving

Projectpartners:

 • Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland
 • Wageningen University & Research
 • Probos
 • Christel!

Met bijdragen van

 • Unie van Waterschappen
 • Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)
 • Nederlands Expertise Centrum Exoten (NEC-E)

Vereniging Stadswerk
Wageningen University & Research
Probos
Christel!