Nieuws

Aantal Chinese moerasslakken neemt toe

Gepubliceerd op
20 december 2023

Chinese moerasslakken komen op steeds meer locaties voor in Nederland en vormen bij hoge dichtheden een risico voor de biodiversiteit, ecosystemen en infrastructuur. Dat blijkt uit het advies van Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO) van de NVWA. Omdat er geen effectieve bestrijdingsmethoden bekend zijn adviseert BuRO het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om maatregelen te nemen om introducties en verdere verspreiding van de Chinese moerasslak tegen te gaan.

Toename

De Chinese moerasslak (Cipangopaludina chinensis) is verkocht in de aquarium- en vijverhandel en komt in de natuur doordat eigenaren de slak uitzetten. Het aantal locaties in Nederland waar de slak is waargenomen neemt toe. Sinds de eerste waarneming in Nederland in 2007 is het aantal vindplaatsen gestegen tot 25 begin 2023.

Hoog risico op nieuwe introducties

Er is een hoge kans op nieuwe introducties in de natuur en verdere verspreiding en vestiging van de Chinese moerasslak. Bij hoge dichtheden zijn matige negatieve effecten te verwachten op de biodiversiteit en grote negatieve effecten op ecosystemen en infrastructuur. Vooral bouwwerken in watersystemen zoals waterinlaatpijpen kunnen verstopt raken door de grote en sterke slakkenhuizen. BuRO beoordeelt het risico van de Chinese moerasslak in Nederland als hoog.

Aanpak

Er zijn geen bewezen effectieve maatregelen voor bestrijding van de Chinese moerasslak. Voorkomen van introductie en verdere verspreiding is de belangrijkste manier om de risico’s van de Chinese moerasslak te voorkomen en beperken. Maatregelen die genomen kunnen worden zijn:

  • een verbod op handel en kweek;
  • voorlichting te geven of te bevorderen over het uitzetverbod van dieren in de natuur, gericht op betrokkenen in de hobbyhouderij;
  • voorlichting te geven of te bevorderen over de mogelijkheden om verdere verspreiding tegen te gaan, gericht op recreatieve schippers en betrokkenen bij het onderhoud van watersystemen;
  • ontwikkeling te bevorderen van herkenningsmateriaal voor het onderscheiden van de Chinese moerasslak van vergelijkbare soorten in de handel;
  • vroegtijdige signalering en snelle respons bij (nieuwe) populaties te bevorderen. Bijvoorbeeld door het bevorderen van: - ontwikkeling en gebruik van effectieve methoden voor vroegtijdige signalering (zoals environmental DNA methode); - ontwikkeling van kennis over effectieve methoden van eliminatie, beheersing en voorkomen van verdere verspreiding.

Download hier het ‘Advies van BuRO over de Chinese moerasslak in Nederland’