Nieuws

Invasieve exoten belangrijke oorzaak biodiversiteitsverlies

Gepubliceerd op
6 september 2023

Invasieve exoten zijn een belangrijke oorzaak van biodiversiteitverlies en hebben een grote negatieve impact op economie en voedselzekerheid. Dat schrijft IPBES in haar rapport ‘Thematic assessment of invasive alien species and their control’.

Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, Amerikaanse rivierkreeften: ze zijn bijna niet meer weg te denken uit ons land. Toch zijn dit soorten die van oorsprong niet in ons land voorkomen. De aanwezigheid van deze invasieve exoten kan grote gevolgen hebben voor de oorspronkelijke biodiversiteit en ecosystemen. Invasieve exoten vormen op dit moment één van de hoofdoorzaken van biodiversiteitsverlies. Volgens het IPBES vormden invasieve exoten een belangrijke driver bij zo’n 60% van de uitgestorven soorten.

Zo’n 37.000 uitheemse soorten zouden door menselijk handelen overal ter wereld verspreid zijn volgens het rapport. Jaarlijks komen daar zo’n 200 soorten bij. Volgens IPBES is bij 3500 van deze uitheemse soorten bewijs dat ze negatieve impact hebben op biodiversiteit en ecosystemen. Deze soorten worden als invasief aangemerkt. De verwachting is dat deze negatieve impact de komende jaren zal toenemen, onder andere door de economische groei, globalisering van handelsstromen en klimaatverandering.

Invasieve exoten hebben een grote negatieve impact op de economie, de voedselzekerheid en de gezondheid van mensen. In 2019 werden de wereldwijde kosten van het aanpakken van invasieve exoten geschat op meer dan 423 miljard USD. In de EU worden de kosten voor de lidstaten gezamenlijk geschat op tenminste 12 miljard EUR.

Bron: IPBES - The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity & Ecosystem Services.