Nieuws

Monitoring duizendknoopbestrijding havengebied Rotterdam 2023

Gepubliceerd op
7 februari 2024

Aziatische duizendknopen vormen een groot probleem in het havengebied van Rotterdam. Door de snelle en krachtige groei kan deze invasieve exoot schade veroorzaken aan de infrastructuur en andere eigendommen van het havenbedrijf. Sinds 2010 worden groeiplaatsen van duizendknoop gevolgd in het kader van de jaarlijkse Havenscan en sinds 2015 wordt door Havenbedrijf Rotterdam gericht aan preventie gedaan en worden bestrijdingsmaatregelen genomen om de duizendknoop terug te dringen. HbR streeft naar een duizendknoopvrije haven.

Duizendknoop groeiplaatsen

In 2023 waren er in het Havengebied 169 locaties met duizendknoop bekend, inclusief tien nieuw ontdekte groeiplaatsen. Hiervan zijn er 132 in beheer bij HbR. In de meest positieve benadering was daarvan eind 2023 53% verwijderd. Deze locaties beslaan samen echter wel 85% van de oppervlakte aan duizendknopen in het beheergebied van HbR. De aanwezigheid van duizendknoop in het havengebied wordt bijgehouden op een online kaart.

Inpakken besmette grond

Tussen oktober 2019 en mei 2020 zijn in het havengebied enkele depots met in totaal ruim 140 000 m3 duizendknoop-besmette grond ingericht en afgedekt met folie. In verband met de uitgifte van het terrein zijn de depots in de loop van 2023 geopend. De afgesloten periode was, afhankelijk van het depot, ongeveer 3-3,5 jaar. Na het weghalen van de afdekfolie bleek dat de grond direct onder het afdekdoek dooraderd was met dode wortelstokken die op zoek naar een uitweg ‘doodliepen’ op het afdekfolie. Voor het controleren van de grond op mogelijk nog aanwezige vitale duizendknoopfragmenten zijn er visuele inspecties uitgevoerd en wortelstokfragmenten op kweek gezet. Er is ook een speciaal daarvoor getrainde speurhond ingezet. Bij de ronde met de speurhond is geen duizendknoop gevonden. Later zijn er toch nog twee kleine levende scheuten gevonden. De voorlopige conclusie is dat inpakken het gewenste resultaat heeft opgeleverd. De vrijgekomen grond is op een andere locatie verwerkt en wordt daar nog verder gemonitord.

Gedurende de afgelopen jaren zijn verspreid over het havengebied verschillende onderzoeken uitgevoerd voor de bestrijding van duizendknoop. Sommige van de geteste technieken bleek effectief, andere technieken waren niet of minder effectief maar zijn nog verder onderzocht. Inmiddels zijn de resultaten uit 2023 bekend.

De belangrijkste conclusies zijn:

  • Afgraven en afvoeren van de grond is binnen het palet van bestrijdingsmethoden die in de haven worden toegepast nog steeds de enige die direct resultaat geeft. Tenminste, als dat uitgraven breed en diep genoeg gebeurt, aangezien wortelstokken zich zeker in oudere groeiplaatsen veel verder kunnen uitstrekken dan bovengronds te zien is.
  • Roots Reset met behulp van ClearRoot-korrels heeft in de haven inmiddels voor meerdere geslaagde duizendknoopbestrijdingen gezorgd en lijkt zich ook te bewijzen voor het reinigen van uitgegraven grond.
  • De bestrijding van duizendknoop in steenglooiingen blijft een uitdaging. De laatste inzichten laten zien dat alleen zout en afdekking als effectieve maatregelen in aanmerking komen. Afdekken van duizendknoopbegroeiingen in gezette steenglooiingen blijft vanwege golfslag en getijdenstroming praktisch lastig uitvoerbaar. Toepassing van oude transportbanden óp de glooiing blijkt praktisch wel uitvoerbaar. Eenmaal aangebracht is alleen nog controle nodig op beschadiging of andere verstoringen.

Foto: Enrico van Waveren, Iv-Infra.

Stel al uw vragen over de monitoring van duizendknoopbestrijding in het Rotterdamse havengebied aan Remko Andeweg.

Download het volledige rapport