Nieuws

Praktisch handelingskader transport en verwerking van invasieve exoten

Gepubliceerd op
1 augustus 2023

Onderhoudswerkzaamheden in het buitengebied zoals maaien, baggeren en grondverzet vormen een risico voor verdere verspreiding van invasieve exoten. Om verspreiding van invasieve exoten te voorkomen hebben experts van Stichting Bargerveen, Natuurinclusief en Soontiëns Ecology in opdracht van Hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard een praktisch handelingskader opgesteld.

Heeft u opmerkingen of wilt u ervaringen met het gebruik van het handelingskader delen dan kunt u dat doorgeven aan Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit via KDinvasieve-exoten@minlnv.nl.