Nieuws

Risicoscan voor exotische mierensoorten in Nederland

Gepubliceerd op
15 juni 2023

Het aantal kolonies van invasieve mierensoorten en de kosten van bestrijding van overlast door deze soorten nemen snel toe in Nederland. Om onnodige kosten te voorkomen is meer onderzoek en monitoring nodig naar de verspreiding en effecten van de verschillende soorten. Dat schrijven wetenschappers van de Radboud Universiteit in een rapport dat werd opgesteld in opdracht van het Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Foto: Mediterraan draaigatje (door Theodoor Heijerman)

Met name structurele monitoring van aanwezigheid van mogelijk risicovolle soorten in kwekerijmateriaal, in kassen, tuinen en natuur kan waardevol zijn om toekomstige invasies vroegtijdig te signaleren en voorkomen. Betrouwbare herkenning en snelle actie bij vestiging van nieuwe kolonies kunnen ervoor zorgen dat verspreiding van invasieve mierensoorten beheersbaar blijft. Gedetailleerde gebiedsmonitoring, uitgekiende bestrijding vanaf de kolonieranden en juiste toepassing van bestrijdingsmiddelen zijn daarbij belangrijke maatregelen om ongewenste effecten van invasieve mieren te beperken.

De wetenschappers bevelen tevens aan onderzoek te doen naar soortkenmerken om de invasiviteit van uitheemse mieren snel en betrouwbaar te voorspellen. Door koppeling van dergelijke soortkenmerken aan de huidige database van uitheemse mieren is het mogelijk om relaties met hun verspreidingsstatus en invasiviteit te ontrafelen. Deze kennis kan vervolgens worden toegepast bij ‘pre-screening’ van soorten die in importproducten, de sierplantketen of natuur worden gesignaleerd en bij actualisaties van horizonscanning en risicobeoordeling van soorten.

Meer informatie is te vinden in de publicatie 'Risicoscan van exotische mierensoorten in Nederland'.

bron: NVWA, 08/06/2023