Nieuws

Test grondzuiger voor verwijderen van Japanse duizendknoop

Gepubliceerd op
16 februari 2023

Kleine vrijliggende duizendknoop-haarden op zandgrond kunnen goed verwijderd kunnen worden met een grondzuiger. De grond met wortelresten werd ter plekke gezeefd en verhit en vervolgens weer teruggestort. Enige nazorg blijft noodzakelijk. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting Probos in opdracht van de Provincie Gelderland.

Locaties

In samenwerking met de Provincie Gelderland zijn langs verschillende N-wegen op zandgronden een aantal locaties met Japanse duizendknoop geselecteerd. De omvang van de haarden varieerde van enkele planten tot aaneengesloten groeiplaatsen van ongeveer 50 vierkante meter. De kleinere locaties zijn verwijderd met behulp van een grondzuiger, voor het verwijderen van de grotere haarden is uiteindelijk gebruik gemaakt van een graafmachine omdat het anders te lang zou gaan duren.

Resultaten

De praktijktest laat zien het wegzuigen van grond met duizendknoopwortels op droge zandgrond goed mogelijk is. Plekken met één tot enkele planten kunnen efficiënt en nauwkeurig worden verwijderd. Voor haarden van enkele vierkante meters en groter is de inzet van een graafmachine efficiënter. Voor het zeven en verhitten van de opgezogen en ontgraven grond was een aparte verzamellocatie ingericht waar ongeacht de verkeerdrukte doorgewerkt kon worden. In ongeveer zes dagen tijd is 223 m2 aan haarden behandeld.

Op 5 van de 8 locaties is na behandeling geen hergroei van de duizendknoop meer aangetroffen. Op de overige locaties moesten enkele jonge scheuten handmatig worden verwijderd. Op grond van de resultaten wordt geadviseerd om de locaties minimaal 2 maal per jaar gedurende minimaal 2 jaar na uitvoering van de bestrijding te controleren op hergroei. Als er gedurende drie aaneengesloten jaren geen jonge scheuten omhoogkomen in het groeiseizoen (mei t/m september) kan de groeilocatie als ‘duizendknoopvrij’ worden aangemerkt.

Kosten

De kosten voor het verwijderen van duizendknoop, het verhitten van de grond en terugstorten in deze praktijktest bedroegen totaal € 46.045. Dit staat gelijk aan ongeveer € 205,- per m2. Op basis van alleen het brandstofverbruik bedroeg de CO2 uitstoot ongeveer 9690 kg. Ter vergelijking, als de ontgraven grond was afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie en schone grond was aangevoerd, had dit tot zo’n 6328 kg CO2-uitstoot geleid.

Download het rapport:

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met: Joyce Penninkhof (Probos)