Nieuws

Vestiging uitheemse termieten in Nederland een feit

Gepubliceerd op
4 september 2023

In Nederland worden incidenteel uitheemse termieten aangetroffen die meegekomen zijn met geïmporteerde goederen en zendingen. Meestal gaat het om één of enkele vaak dode exemplaren en slechts zelden een vitale kolonie. In 2019 is voor het eerst een gevestigde in de grond levende termietenkolonie in Nederland vastgesteld. Het betreft Reticulitermes flavipes: een exoot die al in meerdere landen in Europa voorkomt maar van origine uit Noord-Amerika komt. Termieten kunnen grote schade aanrichten aan gebouwen, meubels, hekwerken, palen en andere hout-structuren.

De Nederlandse kolonie is zeer waarschijnlijk ontstaan uit termieten die zijn meegekomen met geïmporteerde planten uit Noord-Amerika. Eerste bestrijdingsacties hebben de kolonie niet kunnen uitroeien. De omvang van de kolonie is aanzienlijke en bevindt zich verspreid over twee woningen met uitbreidingen naar de tuinen, bijgebouwen en omliggend groen. Dat verklaart waarom bestrijdingsacties niet zomaar resultaat hebben. Ook zijn er al bruidsvluchten opgetreden en zijn er planten verkocht vanuit een van de gebouwen. Het is dus mogelijk dat de termiet zich al verder verspreid heeft.

Dat uitheemse termieten incidenteel worden aangevoerd in Nederland was al langer bekend, maar de aanwezigheid van een vitale kolonie laat zien dat vestiging en overlast inmiddels ook mogelijk is. Door veranderingen in het klimaat en de toename en globalisering van handelsstromen worden de risico’s eerder groter dan kleiner.

Eerder dit jaar publiceerde Bureau Risicobeoordeling van de NVWA het Signaaladvies over uitheemse termieten.