Nieuws

Zuurstofloos maken van grond werkt tegen Aziatische duizendknoop

Gepubliceerd op
17 juni 2024

Het zuurstofloos (anaeroob) maken van de bodem wordt in de praktijk toegepast voor de bestrijding van Aziatische duizendknopen. De zuurstofloosheid in de bodem zorgt ervoor dat de plantengroei na verloop van tijd stopt. Wageningen UR heeft een test uitgevoerd om de effectiviteit van anaerobe grondbehandeling als reinigingsmethode voor met duizendkoop besmette grond te bevestigen.

Uitvoering van de methode

De test is uitgevoerd met grond (ca. 22 ton) waarin bij levering geen resten van duizendknoop aanwezig waren.

Vitale wortelstokken zijn verzameld op een groeiplaats in de omgeving van Wageningen. In elke container (610 l) zijn op 10 en 70 cm diepte 10 duizendknoopwortelstokken toegevoegd variërend in diameter van ca. 5-15 mm en een lengte van ca. 25-30 cm. Na het aanbrengen van de wortelstokken en de gewenste hoeveelheid vloeibaar substraat zijn de containers afgevuld met grond en vervolgens met een rubber ring en kunststof deksel luchtdicht afgesloten.

De behandelingen zijn uitgevoerd in de periode mei 2023 tot en met februari 2024.

Effectiviteit

Vier dagen na sluiting van de containers was het zuurstofpercentage in vrijwel alle bakken met substraat gedaald tot <0,5%. Een halve dosering substraat of toevoeging van extra organische stof had weinig invloed op de tijdsduur tot zuurstofloosheid. In de container zonder substraat toevoeging (referentie) duurde het ongeveer 10 dagen tot het zuurstofpercentage was gezakt tot <0,5%.

Na 3, 4, 5 en 8 maanden zijn containers geopend en de wortelstokken opgegraven en getest op vitaliteit. Vijf maanden onder anaerobe omstandigheden was onvoldoende om alle duizendknoop wortelstokken te doden, enkele wortelstokfragmenten bleken nog vitaal te zijn.

Na acht maanden onder anaerobe omstandigheden zijn geen vitale wortelstokfragmenten meer aangetroffen. De effectieve tijdsduur voor volledige bestrijding van duizendknoop ligt dus ergens tussen 5 en 8 maanden. Voor de praktijk betekent dit dat voor een volledige bestrijding van duizendknoop de behandelingsduur voor de zekerheid minimaal 8 maanden moet zijn.

Conclusies

  • Anaerobe grondbehandeling is een effectieve methode voor het reinigen van met duizendkoop besmette grond
  • De minimale behandelingsduur is 8 maanden.
  • Toevoeging van substraat leidt tot een snellere zuurstofloosheid van de grond, maar niet tot een kortere behandelingsduur.

Achtergrond

Anaerobe grondbehandeling is een natuurlijk proces dat oorspronkelijk is ontwikkeld voor grondontsmetting in de land- en glastuinbouw. Het proces wordt op gang gebracht door het inwerken van een substraat, bijvoorbeeld vers gras, melasse of een eiwit bevattend granulaat. Nadat het substraat goed door de grond is gemengd en bevochtigd wordt de grond luchtdicht afgedekt met een folie. In de eerste paar dagen na afdekken verbruikt het bodemleven alle in de grond aanwezige zuurstof. Bodeminsecten en aerobe bacteriën gaan dood en anaerobe bacteriën krijgen de overhand. De anaerobe bacteriën produceren gassen en vetzuren die dodelijk zijn voor bodemschimmels en aaltjes.

Download hier het volledige rapport

Anaerobe grondbehandeling voor bestrijding van Aziatische Duizendknoop. C.J. van Dijk en W. de Visser, 2024. Wageningen Research, Rapport WPR-1333.