Pleksgewijs verjongen

Bosverjonging gericht op schaduwboomsoorten vindt onder scherm plaats. Bosverjonging gericht op lichtboomsoorten wordt pleksgewijs gestimuleerd door uitkap en groepenkap.

In licht bos en gelaagd gemengd licht bos is Amerikaanse vogelkers (Av) veelal aanwezig als onderdeel van de struiklaag en soms ook van de boomlaag. Zaad en zaailingen zijn daardoor aanwezig en kunnen bij vergroten van de hoeveelheid licht makkelijk leiden tot dominantie van vogelkers. Wanneer vogelkers moet worden uitgefaseerd, is het dus belangrijk om geen grootschalige verjongingsingrepen te doen.

Bosverjonging gericht op schaduwboomsoorten kan onder scherm plaatsvinden, hiervoor is geen verjongingskap noodzakelijk. Vaak zal, door het onbreken van zaadbomen, aanplant van opvolgersoorten noodzakelijk zijn. Bosverjonging gericht op lichtboomsoorten kan dan het beste pleksgewijs aangepakt worden door uitkap en groepenkap. Veelal zal dit leiden tot natuurlijke verjonging van de gewenste soorten. Zo niet dan dienen er pionierboomsoorten geplant te worden.

Bij hoge vraatdruk kan het nodig zijn de verjongingsplek uit te rasteren. In gelaagd bos moet daarbij ook de struiklaag en tweede boomlaag, meestal bestaande uit berk, lijsterbes, vuilboom, Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers, afgezet worden. Tenzij zich in deze vegetatielagen bomen bevinden die van voldoende kwaliteit zijn, en van de gewenste soorten, om door te groeien naar het kronendak. Vooral onderstandige eiken kunnen nog zeer vitaal reageren op vrijstellen.

Daar waar er geen verjonging aan de orde is, kan de vogelkers ongemoeid gelaten worden en gewoon meegroeien met de andere bomen en struiken. Wanneer voor het integreren van Amerikaanse vogelkers gekozen is kunnen deze ook in de verjonging geselecteerd worden. Net als berk behoeven deze veel licht om vitaal door te groeien naar het kronendak.

Pleksgewijze verjonging leidt tot een overzichtelijk aantal verjongingseenheden waar door de selectietechniek knippen en breken in de jonge en dichte fase gericht naar de gewenste toekomstige samenstelling gestuurd kan worden.

Effectiviteit

Deze verjongingstechniek is zeer effectief wanneer de wilddruk (voornamelijk ree en edelhert) niet te hoog is. Bij hoge wilddruk zal het aandeel vogelkers en naalshout bevorderd worden. Indien dit niet gewenst is zal de verjongingseenheid uitgerasterd moeten worden.

Kosten

Geen, indien het creëren van gaten in het kronendak gekoppeld wordt aan houtoogst. Bij aanplant kan per verjongingsplek est een kloemp van 25 boompjes geplant worden. Dit kost ongeveer € 75,00. Bij hoge wilddruk moeten de verjongingseenheden uitgerasterd worden (€ 15 per lopende meter) of de aanplant voorzien worden van individuele bescherming (€ 120 per kloemp van 25 stuks).

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Kostenloos indien gebruik gemaakt van worden van natuurlijke verjonging
  • Overzichtelijk voor bosbeheerder door concentratie bosverjonging

Nadelen/risico's

  • Bij ontbreken zaadbomen moet aangeplant worden (dit geldt voor alle verjongingsmethoden)
  • Bij hoge wilddruk kosten van wildbescherming (dit geldt voor alle verjongingsmethoden)

Samenvatting

Techniek Doel Korte omschrijving
Pleksgewijs verjongen Verjongen met behoud bosklimaat Grootschalige bosverjonging bevordert Am. vogelkers. Bosverjonging gericht op schaduwboomsoorten vindt onder scherm plaats. Bosverjonging gericht op lichtboomsoorten wordt pleksgewijs gestimuleerd door uitkap en groepenkap.

Meer informatie