Aanplant van snelgroeiende pionierboomsoorten

De aanplant van snelgroeiende pionierboomsoorten versterkt de veerkracht van het bos doordat de verjonging van deze boomsoorten bij veel licht de verjonging van Amerikaanse vogelkers achter zich laat.

De veerkracht van het bos wordt vergroot door de aanwezigheid van concurrerende boom- en struiksoorten die zich ook uitzaaien. Het concurrerend vermogen wordt bepaald door de schaduwtoleran­tie en snelheid van groei van de jonge planten. Ook wanneer een bos kleinschalig beheerd wordt zullen zich met enige regelmaat situaties voordoen waarbij veel licht op de bosbodem valt waarvan Amerikaanse vogelkers kan profiteren. De veerkracht van het bosecosysteem wordt daarom versterkt door het inbrengen van boomsoorten die in lichte situaties de concurrentie met vogelkers aankunnen. Meestal zullen dit lichtboomsoorten zijn zoals ratelpopulier, berk (waar deze niet spontaan verjongt), boswilg, lariks en douglas. Maar ook de esdoorn, tamme kastanje en zoete kers hebben een snelle jeugdgroei. In de meeste bossen moet aanplant beschermd worden tegen wildvraat. Dit kan door het uitrasteren van de verjongingseenheid dan wel door bescherming van de individuele boompjes.

Bij vol licht groeien esdoorn en lariks op zandgronden sneller dan Amerikaanse vogelkers (Foto Bart Nyssen)
Bij vol licht groeien esdoorn en lariks op zandgronden sneller dan Amerikaanse vogelkers (Foto Bart Nyssen)

Effectiviteit

Deze techniek is effectief in het op termijn versterken van de veerkracht van het bos tegen dominantie door vogelkers. Deze verrijking van het bomenbestand in het bos draagt tegelijkertijd bij aan de risicospreiding in het kader van de klimaatverandering.

Kosten

De kosten van aanplant van snelgroeiende pioniers zijn afhankelijk van de reeds aanwezige spontane verjonging, de wilddruk (aanplant beschermen) en het beheerdoel (wel of geen productiedoelstelling). Een algemene uitspraak over deze kosten is daardoor niet mogelijk. Wel zijn enkele richtgetallen mogelijk. Het aanplanten van een boompje kost ongeveer € 2,00. Individuele bescherming tegen reevraat en vegen en het aanbrengen daarvan kost ongeveer € 4,50. Aank0op en aanbrengen van wildraster kost ongeveer € 15,00 per lopende meter.

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Zeer effectieve techniek om veerkracht van het bosecosysteem tegen dominantie door vogelkers te versterken.
  • Deze techniek draagt ook bij aan de klimaatadaptatie van het bos.

Nadelen/risico's

  • Hoge wilddruk noodzaakt bescherming tegen vraat.

Samenvatting

Techniek Doel Korte omschrijving
Aanplant snelgroeiende pionierboomsoorten Beheersing/ bestrijding De aanplant van snelgroeiende pionierboomsoorten versterkt de veerkracht van het bos doordat de verjonging van deze boomsoorten bij veel licht de verjonging van Amerikaanse vogelkers achter zich laat.

Meer informatie