Chinese bruidssluier

Chinese bruidssluier is een snelgroeiende klimplant waarvan de windende stengels tot 15 m lang kunnen worden. De soort komt van nature voor in West-China en Tibet en is geïntroduceerd als sierplant. In natuurterreinen kan Chinese bruidssluier de natuurlijke vegetatie overwoekeren en voor schaduw zorgen waardoor de natuurlijke ondergroei geen kans meer krijgt. De soort is een zeer snelle groeier die zich in korte tijd flink kan uitbreiden.

Hoe herken ik Chinese bruidssluier?

Chinese bruidssluier (Fallopia baldschuanica) is een overblijvende snelgroeiende, houtige klimplant waarvan de windende stengels tot 15 m lang kunnen worden. De lang gesteelde bladeren staan verspreid en zijn 3-6 cm lang met een hartvormige voet en een spitse top. In de herfst verliest de plant z’n blad. De bloei is zeer uitbundig en de witte bloemen zitten aan grote pluimen op de zijtakjes. De witte vrucht is een eenzadige dopvrucht of nootje.

Bruidssluier is een plant uit de duizendknoopfamilie en lijkt op soorten uit dezelfde familie zoals Zwaluwtong (Fallopia convolvulus) en Heggenduizendknoop (Fallopia dumetorum). Deze hebben dezelfde bloemen als Chinese bruidssluier, maar de windende stengels zijn niet houtig. Bosrank (Clematis vitalba) is ook een klimplant met houtige stengels, maar is goed te onderscheiden door de rafelige vezels aan de stengels.

Klik op de afbeeldingen om ze te vergroten.

Herkomst – Waar komt Chinese bruidssluier vandaan?

De soort komt van nature voor in West-China en Tibet en is hier geïntroduceerd als sierplant.

Verspreiding – Waar komt Chinese bruidssluier voor?

Chinese bruidssluier komt verspreid over heel Nederland voor, meestal in tuinen. De soort stelt weinig eisen aan de bodem en groeit in vochtige tot vrij droge, matig voedselrijke bodems. Chinese bruidssluier wordt vaak gevonden op verstoorde gronden zoals wegbermen, heggen, braakliggende terreinen, ed. Vaak is weggegooid tuinafval de bron van verspreiding. De plant groeit ook in ruigten en struikgewas, langs oevers van waterlopen, in hakhout en heggen, en in duingebieden.

Verspreidingskaart Chinese bruidssluier
Verspreidingskaart Chinese bruidssluier

Risico’s - Wat zijn de problemen?

Chinese bruidssluier wordt als sierplant gekweekt voor aanplant langs afscheidingen, muren en pergola’s en verwildert gemakkelijk uit tuinen of uit weggegooid tuinafval. De klimplant kan de natuurlijke vegetatie, maar ook gebouwen overwoekeren. In bossen kan Chinese bruidssluier voor schaduw zorgen zodat de natuurlijke ondergroei geen kans meer krijgt. Bruidssluier is een zeer snelle groeier die zich in korte tijd flink kan uitbreiden.

Chinese bruidssluier blijkt een belangrijke stuifmeeldonor te zijn voor de vrouwelijke bloemen van Aziatische duizendknopen waardoor deze kiemkrachtige zaden kunnen produceren. Op dit moment lijkt de kans op kieming in het veld van de zaden van de hybride tussen Aziatische duizendknoop en Chinese bruidssluier klein, waarschijnlijk door factoren als droogte, late voorjaarsvorst en concurrentie om licht. De hybride (Fallopia × conollyana) lijkt niet erg concurrentiekrachtig en is in Nederland alleen in een tuin en een wegberm aangetroffen.

Preventie - Hoe voorkom je verdere verspreiding?

In het kader van preventie moet zoveel mogelijk voorkomen worden dat planten zich kunnen vestigen in de natuur en zich verder verspreiden. Chinese bruidssluier wordt nog steeds aangeplant in tuinen. Particulieren worden opgeroepen om geen overtollige (delen van) planten in de natuur te dumpen. Plantresten kunnen gemakkelijk weer uitgroeien tot nieuwe haarden met alle negatieve gevolgen voor de natuur. Heeft u te veel planten in uw tuin? Gooi ze dan in uw groencontainer.

Waarnemingen van verwilderde bruidssluier kunnen worden doorgegeven via de de NOVA-app of Waarneming.nl. Ook waarnemingen van de hybride (Fallopia × conollyana) tussen Aziatische duizendknoop en Chinese bruidssluier kunnen via deze apps worden doorgegeven.

Beheersing en bestrijding – Welke methoden zijn er?

Door de stengels meerdere keren per jaar dicht bij de grond af te knippen, kan de plant onder controle worden gehouden en blijven de schadelijke gevolgen veelal beperkt. Indien verwijdering van de plant de doelstelling is, kan de kluit worden uitgegraven. Het wortelstelsel moet zorgvuldig worden verwijderd om hergroei te voorkomen.

Wet & Regelgeving - Welke regels en protocollen zijn van toepassing?

Chinese bruidssluier (Fallopia baldschuanica) staat niet op de Unie-lijst van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten. Dit betekent dat er geen wettelijke plicht is om de soort te bestrijden. Dit neemt niet weg dat sommige terreinbeheerders al wel bezig zijn met het nemen van maatregelen om schade en overlast zoveel mogelijk te beperken.

Waar vind ik meer informatie?

Leadfoto: Maja Dumat Wikimedia Commons, 2012

Gepubliceerd 25 juni 2024