Aanplanten onder Amerikaanse vogelkers

De aanplant van schaduwtolerante boomsoorten onder vogelkers versterkt de veerkracht van het bos doordat zij de volgende generatie bos vormen nadat de overstandige vogelkersen afsterven dan wel geoogst worden.

De kroon van Amerikaanse vogelkers wordt in de stakenfase (ongeveer 7,5 cm stamdiameter) steeds transparanter. Vanaf dan kunnen schaduwtolerante boomsoorten onder de vogelkers aangeplant worden. Zelfs wanneer daarboven nog een grove dennen- of eikenscherm staat. Sommige boomsoorten zoals linde, beuk en taxus kunnen zich onder vogelkers zelfs verjongen vanaf de dichte fase. Boomsoorten zoals esdoorn, haagbeuk en hazelaar verjongen vanaf de stakenfase, net als douglas, hemlockspar en reuzenlevensboom (zie ‘Effect op verjonging andere boomsoorten’ in de soortbeschrijving Amerikaanse vogelkers). In de meeste bossen moet aanplant beschermd worden tegen wildvraat. Dit kan door het uitrasteren van de verjongingseenheid dan wel door bescherming van de individuele boompjes. Onder het vogelkersscherm ontstaat zo een schaduwwerpende tweede boomlaag die verjonging van Amerikaanse vogelkers in de toekomst tegengaat. Bij Integreren van Amerikaanse vogelkers in multifunctioneel bos kan er, wanneer er voldoende kwaliteit aanwezig is, voor gekozen worden een fase houtproductie met vogelkers te benutten om de overgang te maken naar veerkrachtig bos (zie Integreren Amerikaanse vogelkers).

Klik op de foto's om ze te vergroten

Effectiviteit Techniek

Deze techniek is effectief in het op korte termijn versterken van de veerkracht van het bos tegen dominantie door vogelkers. Deze aanrijking van het bomenbestand in het bos draagt tegelijkertijd bij aan de risicospreiding in het kader van de klimaatverandering.

Kosten

De kosten van aanplant onder vogelkers zijn afhankelijk van de reeds aanwezige spontane verjonging, de wilddruk (aanplant beschermen) en het beheersdoel (wel of geen productiedoelstelling). Een algemene uitspraak over deze kosten is daardoor niet mogelijk. Wel zijn enkele richtgetallen mogelijk. Het aanplanten van een boompje kost ongeveer € 2,00. Individuele bescherming tegen reevraat en vegen en het aanbrengen daarvan kost ongeveer € 4,50. Aankoop en aanbrengen van wildraster kost ongeveer € 15,00 per lopende meter.

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Zeer effectieve techniek om veerkracht van het bosecosysteem tegen dominantie door vogelkers te versterken.
  • Deze techniek draagt ook bij aan de klimaatadaptatie van het bos.

Nadelen/risico's

  • Hoge wilddruk noodzaakt bescherming tegen vraat.

Samenvatting

Techniek Doel Korte omschrijving
Aanplant onder vogelkers Beheersing/ bestrijding De aanplant van schaduwtolerante boomsoorten onder vogelkers versterkt de veerkracht van het bos doordat zij de volgende generatie bos vormen nadat de overstandige vogelkersen afsterven dan wel geoogst worden.

Meer informatie