Afzetten met verhoogde frequentie

In houtwallen, bosranden of in hakhoutpercelen, de Amerikaanse vogelkers met een kortere omloop afzetten dan de andere soorten. Het aandeel vogelkers zal daardoor afnemen.

Vogelkersstobben laten een vitale hergroei zien. Wanneer vogelkers als hakhout beheerd wordt, zoals bijvoorbeeld in houtwallen, bosranden of in hakhoutpercelen, zal deze over andere boom- en struiksoorten gaan domineren. De oplossing hiervoor is in het hakhoutbeheer de vogelkers met een kortere omloop af te zetten, bijvoorbeeld systematisch twee of driemaal zo vaak als de overige soorten. Bijvoorbeeld wanneer het hakhout om de 12 jaren afgezet wordt, de Am. vogelkers om de 4 a 6 jaren afzetten. Het aandeel vogelkers zal daardoor afnemen.

Effectiviteit

De effectiviteit van het afzetten met verhoogde frequentie is hoog indien de aanpak consequent toegepast wordt in gesloten hakhout.

Kosten

Er zijn nog geen kostencalculaties bekend van deze techniek.

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Afzetten in verhoogde frequentie is momenteel de enige beschikbare techniek om Am. Vogelkers terug te dringen in hakhout-situaties.

Nadelen/risico's

  • Door de noodzaak het frequent afzetten gestaag vol te houden bestaat het risico dat de aandacht verslapt.

Samenvatting

Techniek Doel Korte omschrijving
Afzetten met verhoogde frequentie Bestrijding In houtwallen, bosranden of in hakhoutpercelen, de Amerikaanse vogelkers met een kortere omloop afzetten dan de andere soorten. Het aandeel vogelkers zal daardoor afnemen.

Meer informatie