bestrijding duizendknoop met stroom

Elektriciteit

Met elektriciteit kunnen planten worden bestreden. Via natuurlijke geleiding verspreidt de elektrische lading zich door de plant. De plant wordt verhit.

Met deze methode worden planten gedood door het toedienen van stroom. Met de inzet van een aardpen en een 'stroomstok' wordt elke stengel apart aangeraakt. Via natuurlijke geleiding verspreidt de elektrische lading zich vervolgens door de plant, via de stengels naar de bovengrondse worteldelen waardoor de plant wordt verhit. Door de hitte verdampt het vocht in de plant en barsten de plantcellen waardoor de plant doodgaat. Om veilig te kunnen werken worden de stengels kort voor de behandeling afgeknipt of gemaaid.

Hoe effectief is de methode?

De methode wordt in de praktijk toegepast maar er is geen gedocumenteerd onderzoek gedaan naar het effect van elektriciteit op duizendknoop. Bovengrondse delen van de plant sterven af maar het is niet bekend in hoeverre de elektrische lading de wortelstokken aantast. 

Wat zijn de kosten?

Er zijn veel factoren die invloed hebben op de prijs per vierkante meter. Gemiddeld kan gerekend worden met een bedrag rond de 80 euro per vierkante meter voor de gehele behandeling. Hier zijn geen verkeersmaatregelen, maai- of stortkosten in opgenomen. Ook is nog onduidelijk hoeveel behandelingen nodig zouden zijn om de planten helemaal te doden. Er wordt doorgaans alleen een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting gegeven voor deze methode.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Voordelen

  • Het is een selectieve methode die de andere vegetatie niet aantast.

Nadelen/risico's

  • Aannemers hebben een opleiding nodig om de methode veilig uit te kunnen voeren. Er wordt namelijk gewerkt met 5.000 volt.
  • Aannemers mogen de methode niet toepassen vlakbij open water en bij metalen objecten.
  • De methode is arbeidsintensief: elke stengel moet worden aangeraakt en gemiddeld 30 seconden tot 1 minuut worden geelektocuteerd.
  • De planten mogen niet te hoog zijn om veilig te kunnen werken. De begroeiing moet eerst gemaaid worden voordat met de behandeling gestart kan worden
  • De behandelingen kunnen niet worden uitgevoerd in de regen of natte omstandigheden..
  • Er is vrij veel materieel nodig voor deze methode, dit kan een belemmering zijn voor het bereiken van moeilijke groeiplaatsen (bossen, taluds).
  • Het is nog onvoldoende duidelijk wat de precieze effecten van de elektriciteit op de aanwezige bodemfauna is. Regenwormen en andere kleine bodemdieren tonen in een kleinschalige proef dat zij veel hinder ondervinden van de elektriciteit en hier veelal zelfs aan doodgaan.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Elektriciteit wordt gebruikt om ongewenste kruiden te bestrijden. Er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke geleiding in de planten waardoor de elektrische lading zich door de plant verspreid. De plant wordt verhit en de cellen barsten open waardoor de plant afsterft.

Waar vind ik meer informatie?