Integreren

Deze methode is breed toepasbaar in bossen. Versterken van de bosstructuur en verhogen van het aantal boomsoorten maakt het aantal nieuwe vogelkers vestigingen stuurbaar in het bosbeheer.

Wanneer bestrijding en terugdringen door uitfaseren niet noodzakelijk is kan Amerikaanse vogelkers geintegreerd worden in het bosecosysteem. In het bosbeheer kan de vogelkers dan behandeld worden als alle andere boomsoorten. Vogelkers integreren in het bosbeheer is vooral een optie in licht bos en gelaagd gemengd licht bos. In donker bos spreken we niet van integreren omdat deze boomsoort daar nauwelijks een rol speelt (te donker). Wanneer een groter aantal boomsoorten in menging voorkomt biedt dit aanknopingspunten bij het beheer om te sturen in het aandeel vogelkers. De bosbehandeling wordt dan zodanig ingericht dat vogelkers weliswaar meedoet in de bosontwikkeling, maar als gevolg van concurrentie met andere soorten niet domineert. De belangrijkste hierbij gebruikte technieken zijn: kleinschalige bosverjonging, knippen en breken, selectie en vrijstellen toekomstbomen. Daarbij komt nog, indien vogelkers onderdeel uit gaat maken van de houtproductie: vogelkers selecteren en vrijstellen.

Effectiviteit

Integreren van Amerikaanse vogelkers is gericht op het bewust benutten van deze boomsoort bij het realiseren van de bosbeheerdoelen. Verkleinen van de populatie kan door voortdurende selectie van andere boom- en struiksoorten in het bosbeheer. We spreken dan van uitfaseren. Voor gericht sturen op kwaliteitsvolle verjonging van Amerikaanse vogelkers is de belangrijkste maatregel het creƫren van open plekken in het bos. Eliminatie van vogelkers is bij het integreren geen doel. Maar versterken van de bosstructuur verkleint de kans op nieuwe vestigingen (zie methode vogelkers uitfaseren). Indien het integreren gecombineerd wordt met het verhogen van de veerkracht van het bos kan de vogelkers vrijwel volledig uit het bos verdwijnen (zie methode verhogen veerkracht bos).

Amerikaanse vogelkers als overgangsfase. Toekomstbomen geselecteerd en vrijgesteld in dichte vogelkers verjonging. Zij worden onderplant met inheemse soorten als linde, esdoorn, beuk, hazelaar, haagbeuk, iep die het bos van de toekomst vormen (Foto Rogier Luyten)
Amerikaanse vogelkers als overgangsfase. Toekomstbomen geselecteerd en vrijgesteld in dichte vogelkers verjonging. Zij worden onderplant met inheemse soorten als linde, esdoorn, beuk, hazelaar, haagbeuk, iep die het bos van de toekomst vormen (Foto Rogier Luyten)

Kosten

Integreren van Amerikaanse vogelkers kost niets extra wanneer deze methode onderdeel wordt van het reguliere bosbeheer. Wanneer vogelkers benut wordt voor het produceren van kwaliteitshout kan deze een van de dragers worden van de inkomsten van het bosbedrijf.

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Draagt bij aan de inkomsten van het bosbedrijf.
  • Vogelkers blijft aan de bosbiodiversiteit bijdragen in de overgang van eentonige dennenbossen naar gemengd bos.

Nadelen/risico's

  • Indien onvoldoende boomsoorten aanwezig zijn die de concurrentie met vogelkers aankunnen kan het bos zich ontwikkelen naar een vogelkers-monocultuur.

Samenvatting

Methode Gericht op Effectiviteit
Integreren Amerikaanse vogelkers Beheren Gericht op hanteerbaar maken van invasieve boomsoorten in het bosecosysteem. Volledige eliminatie wordt niet nagestreefd. Maar versterken van de bosstructuur en verhogen van het aantal boomsoorten maakt het aantal nieuwe vestigingen stuurbaar in het bosbeheer.

Meer informatie