Selectie, vrijstellen en opsnoeien

Vogelkers heeft de potentie op zandgronden kwaliteitshout te leveren. Vroegtijdige selectie, volledig vrijstellen en opsnoeien van vogelkers vergroot de houtwaarde.

Wanneer Amerikaanse vogelkers (Av) wordt geïntegreerd in het beheer kan gericht gezocht worden naar bomen met een rechte, schadevrije stam om zodoende kwaliteitshout te kunnen produceren. Ook bij het uitfaseren van vogelkers kunnen kwaliteitsbomen worden geselecteerd en vrijgesteld als overgangsfase naar inheems bos. Hierbij moet de vogelkers onderplant worden zodat er toegewerkt wordt naar het ontwikkelen van een veerkrachtig bos om als gevolg van de zaadproductie van de volwassen vogelkers het aandeel vogelkers niet verder te laten toenemen.

Vogelkers is zeer gevoelig voor schaduwdruk van buurbomen. Schaduw zal de stamvorm van vogelkers negatief beïnvloeden. Vogelkers maakt alleen een doorgaande spil wanneer de topscheut vrij naar het volle daglicht kan groeien. Onderstandige vogelkers maakt een parapluvormige kroon en wordt na vrijstelling nooit meer een vitale boom. Ook zijlingse beschaduwing van het toplot zorgt voor scheefgroeien. Wanneer kwaliteitshoutproductie met vogelkers het doel is, dient het toplot van de geselecteerde boom vanaf de dichte fase vrij gehouden te worden van overgroeiing, en dient de boom – eenmaal de stam gevormd is - fors vrijgesteld te worden.

Door vroeg (bij 6 m takdode stam), en zo volledig mogelijk, vrij te stellen, wordt ervoor gezorgd dat de diametergroei maximaal is en de jaarringopbouw regelmatig. Vooral op zandgronden, waar vogelkers meestal voorkomt, is dit de beste strategie om binnen afzienbare tijd kwaliteitshout te produceren. Dit is voor vogelkers niet anders dan voor bijvoorbeeld berk, tamme kastanje of lariks. Aangezien dode zijtakken lang aan de stam blijven zitten is het opsnoeien van de stam noodzakelijk om de gewenste kwaliteit te bereiken.

60 jarige Amerikaanse vogelkers op Kempense zangrond (Foto Bart Nyssen)
60 jarige Amerikaanse vogelkers op Kempense zangrond (Foto Bart Nyssen)

Effectiviteit

Deze techniek is, indien zorgvuldig uitgevoerd, zeer effectief.

Kosten

De kosten zijn laag wanneer alleen die bomen verzorgd worden die ook de ruimte krijgen om uit te groeien tot grootkronige vitale kwaliteitshoutbomen.

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Kwaliteitshout ‘Amerikaans kersen’ wordt goed betaald.
  • Vogelkers als overgangsfase naar inheems bos draagt zo bij aan dekking van de beheerkosten.

Nadelen/risico's

  • In Nederland en Vlaanderen is nog zeer weinig ervaring met teelt van kwaliteitshout met vogelkers.

Samenvatting

Techniek Doel Korte omschrijving
Selectie, vrijstellen en opsnoeien vogelkers Beheersing Vogelkers heeft de potentie op zandgronden kwaliteitshout te leveren. Vroegtijdige selectie, volledig vrijstellen en opsnoeien van vogelkers vergroot de houtwaarde.

Meer informatie