Nieuws

Uitbreiding Europese Unielijst met 22 invasieve exoten

Gepubliceerd op
13 juli 2022

De Europese lijst met zorgwekkende invasieve exoten wordt uitgebreid met 22 plant- en diersoorten. Invasieve exoten zijn planten en dieren die oorspronkelijk niet in de Europese Unie voorkomen, maar die door de mens bewust of onbewust naar Europa zijn meegenomen.

Doordat hun natuurlijke vijanden hier ontbreken is de kans groot dat deze soorten zich hier vestigen, gaan woekeren en schade veroorzaken aan de Europese natuur. Ze kunnen ook nadelige gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid, veiligheid of economie.

De 22 nieuwe invasieve exoten komen op 2 augustus op de Europese Unielijst. Er geldt een overgangstermijn van één jaar na inwerkingtreding van het verbod. Voor een aantal soorten is een speciale overgangstermijn afgesproken. Voor de soorten Pistia stratiotes (watersla), Fundulus heteroclitus (een vis) en Xenopus laevis (Afrikaanse klauwkikker) treden de regels van de Exotenverordening twee jaar na de uitbreiding van de Unielijst in werking. Voor de soort Celastrus orbiculatus (boomwurger) treden de regels 5 jaar na de uitbreiding in werking.

Lees hier de volledige Unielijst of kijk op de website van de NVWA.