Afgraven

Afgraven van Watercrassula met behoud van het waterlichaam.

Watercrassula kan worden verwijderd door middel van afgraven, waarbij het waterlichaam behouden blijft. Belangrijk is dat er geen plantenzaden of -fragmenten achterblijven van waaruit weer nieuwe haarden kunnen ontstaan.

Effectiviteit

De beste resultaten zijn behaald bij afgraven tot 20 a 30 centimeter diep. Deze methode is grootschalig toegepast in een Natura 2000 gebied op Terschelling.

Kosten

Geen informatie beschikbaar.

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Mogelijkheid om veel materiaal gelijk te verwijderen.

Nadelen/risico's

  • Er moet zeer zorgvuldig worden gewerkt omdat Watercrassula door fragmentatie makkelijk verspreidt. Voorkomen van verspreiding door machines via de banden en graafbak en door transport is in de praktijk lastig te realiseren.
  • Voorwaarde is dat de locatie is droog te zetten om voldoende schoon te kunnen werken.
  • Intensieve nazorg nodig gedurende een aantal jaren door monitoren en verwijderen van plantenresten en hergroei.

Meer informatie