Uittrekken

Kleine planten kunnen nog relatief gemakkelijk handmatig worden verwijderd. Grotere struiken kunnen machinaal worden gerooid met behulp van een rupskraan met een sorteerknijper. Nazorg is noodzakelijk omdat nieuwe planten weer kunnen uitlopen uit achtergebleven wortelfragmenten.

Uittrekken van volledige struiken kan bij kleine exemplaren of bij nazorg handmatig gedaan worden. Grote struiken kunnen met een rupskraan met een sorteerknijper worden uitgetrokken. Eventueel met rubberen flappen/bescherming zodat de takken niet of minder snel afbreken. Om het risico op hergroei uit achtergebleven worteldelen te verkleinen, dienen zoveel mogelijk ook alle wortels met een kleine diameter verwijderd te worden (in een praktijkproef is 15 mm aangehouden). Het kan lastig zijn om alle wortels in één werkgang te verwijderen. Tijdens een nacontrole kunnen dan de achtergebleven worteldelen handmatig uitgetrokken worden. Of dit kan een paar jaar na de ingreep machinaal gedaan worden, maar voordat de uitgelopen struiken weer bessen gaan dragen. Dit doen ze ca. 3-5 jaar na uitlopen van de struiken. 

Het is van belang dat er onder de juiste weers- en terreinomstandigheden wordt gewerkt in verband met de kwetsbaarheid van de natte terreinen waar de trosbosbes voorkomt. 

Effectiviteit 

De effectiviteit is groot, mits er nazorg plaatsvindt. Uit onderzoek in Mariapeel bleek dat de bedekking één groeiseizoen na de bestrijding minder dan 5% was. De soort was echter niet geheel verdwenen uit de gemonitorde percelen, doordat achtergebleven wortelresten uitlopers (nieuwe scheuten) hadden gevormd. Het aantal hiervan liep op tot 15 per m2. Voor nieuwe vestiging blijkt niet alleen het aantal achtergebleven wortels (wortelstukken) van belang. Ook de afmetingen van de achtergebleven wortels zijn belangrijk. Hoe langer zo’n wortelstuk is, hoe meer uitlopers er worden gevormd. Ook blijken wortels van enkele millimeters dik ook nog een groot aantal uitlopers te kunnen vormen. Nazorg blijft dus nodig, omdat de trosbosbes zich makkelijk opnieuw vestigt uit worteluitlopers en in mindere mate als zaailingen. Naast uittrekken zou nazorg op de lagere delen kunnen bestaan uit het onder water zetten van de groeilocaties in het vroege voorjaar. Trosbosbes is hier gevoelig voor en zal waarschijnlijk afsterven. 

Klik op de foto's om ze te vergroten

Kosten 

De kosten voor mechanisch bestrijden zijn ongeveer gelijk aan prunusbestrijding, ongeveer € 1.500-3.000 per hectare. De kosten worden mede bepaald door de bedekking en de bereikbaarheid. 

Voor- en nadelen 

Voordelen 

  • De effectiviteit is groot en volledige eliminatie is mogelijk, mits nazorg wordt uitgevoerd.
  • Na verwijdering van de trosbosbes zullen de omstandigheden voor hoogveenvorming verbeteren, doordat de verdamping vermindert en er strooisel van het slecht afbreekbare blad van trosbosbes zich niet verder ophoopt.

Nadelen/Risico’s 

  • De bestrijding kan in de praktijk bemoeilijkt worden doordat de gebieden waar trosbosbes groeit nat zijn. Bij slechte weersomstandigheden zullen werkzaamheden stilgelegd moeten worden.
  • Het verwijderen van de struiken met een rupskraan en sorteerknijper heeft een flinke impact op het gebied: het uittrekken en de afvoer van de struiken laten sporen na in het terrein.

Meer informatie