Selectie en vrijstellen toekomstbomen

Selecteren en vrijstellen van toekomstbomen biedt de beheerder de mogelijkheid te sturen in de boomsoortensamenstelling.

Wanneer Amerikaanse vogelkers wordt uitgefaseerd of geïntegreerd in het beheer is het van belang de gewenste toekomstbomen te selecteren. Hiermee stuurt de beheerder naar de gewenste boomsoortensamenstelling. Door het vrijstellen van deze toekomstbomen worden de concurrenten verwijderd. Bij het uitfaseren zullen meestal geen vogelkersen als toekomstboom geselecteerd worden. Door het vrijstellen van de geselecteerde toekomstbomen zullen de concurrerende Amerikaanse vogelkersen bij de herhaalde dunningen geleidelijk aan weggenomen worden. Als ervoor gekozen wordt de vogelkers te integreren kunnen ook toekomstbomen vogelkers geselecteerd worden (zie Selectie, Vrijstellen en Opsnoeien Vogelkers). Wanneer de bosbeheerder uit is op de productie van kwaliteitshout zal vaak het opsnoeien van de geselecteerde bomen noodzakelijk zijn.

Klik op de foto's om ze te vergroten

Effectiviteit

Deze techniek is zeer effectief in het geleidelijk terugdringen van het aandeel Amerikaanse vogelkersen in het bos.

Kosten

De kosten zijn onderdeel van het reguliere bosbeheer. Er worden dus geen meerkosten gemaakt ten behoeve van vogelkers.

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Geen meerkosten
  • Eenvoudige techniek om boomsoortensamenstelling te be├»nvloeden

Nadelen/risico's

  • Werkt alleen in beheerde bossen

Samenvatting

Techniek Doel Korte omschrijving
Selectie en Vrijstellen van Toekomstbomen Beheersing Door het selecteren en vrijstellen van toekomstbomen stuurt de beheerder in de boomsoortensamenstelling.

Meer informatie