• Invasieve exoten

Kennisnetwerk Invasieve ExotenDe wortels van de Aziatische duizendknoop woekeren sterk en kunnen schade veroorzaken aan bouwwerken, leidingen en infrastructuur. En het sap van de reuzenberenklauw kan bij mensen brandwonden veroorzaken. Deze en andere invasie exoten komen van nature niet in Nederland voor, maar eenmaal hier verspreiden ze zich razendsnel en kunnen ze andere plantensoorten verdringen.

Meestal komen deze exoten door menselijk handelen in ons land terecht. Transport, handel en toerisme zijn de belangrijkste routes. Sommige exoten bedreigen de biodiversiteit, beschadigen de infrastructuur of verlagen de landschappelijke kwaliteit en de kwaliteit van de woonomgeving. Daarnaast kunnen ze schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier.

Bij de aanpak van invasieve exoten gebruiken terreinbeheerders verschillende methoden en technieken, de aanpak is gefragmenteerd. Ze baseren zich niet altijd op de meest actuele informatie en de aanpak is vaak niet (kosten)effectief.

Met het Kennisnetwerk Invasieve Exoten bundelen we kennis en krachten. Terreinbeheerders kunnen de gevalideerde en onafhankelijke informatie gebruiken om invasieve exoten op een kostenefficiƫnte manier te beheersen, te bestrijden of systeemgericht beheren.

Het Kennisnetwerk richt zich in eerste instantie op invasieve uitheemse (terrestrische) plantensoorten, zoals Aziatische duizendknopen, reuzenberenklauw en reuzenbalsemien. Onze ambitie: uitbreiding naar invasieve aquatische plantensoorten en diersoorten.

Vragen of suggesties?

Voor vragen en suggesties kunt u terecht op de LinkedIn Groep Invasieve Exoten of stuur een mail via Contact

Soorten Unie-lijst

Overige soorten